Colegiul Tehnic "Latcu Voda" Siret
Siret, Suceava

Regulament

Statutul Consiliului Elevilor

1.Consiliul Elevilor este forma institutionalizata de organizare a elevilor menita sa reprezinte interesele acestora in politica scolara a unitatii de invatamant.

2.Membrii Consiliului Elevilor se aleg in mod democratic, prin majoritatea simpla a membrilor a fiecarei clase in parte, cate doi reprezentanti pentru fiecare clasa.

3.Reprezentantii colectivelor fiecarei clase sunt purtatori oficiali de cuvant ai colectivelor respective.Ei se bucura de sprijinul Consiliului Elevilor.

4.Candidaturile pentru functiile de presedinte si vicepresedinte se fac, de regula din randurile membrilor desemnati de colectivelor claselor.

5.Presedintele, vicepresedintele si membrii Consiliului Elevilor sunt alesi pe o perioada de un an.

6.Vacantarea uneia dintre functiile de reprezentare determina alegerea ca interimari a altor elevi pana la alegerea unui nou reprezentant al elevilor de catre Consiliul Elevilor

7.Membrii Consiliului Elevilor se intrunesc in sedinte ori de cate ori este nevoie

8.Membrii Consiliului Elevilor raspund de aplicarea propriilor hotarari luate in sedinte.

9.Hotararile Consiliului Elevilor au caracter de obligativitate asupra celorlalti membrii ai grupului scolar.

Metoda de alegere a CCE: Cate doi membri ai fiecarei clase sunt alesi democratic in perioada de inceput a fiecarui an scolar. Structura Consiliului Consultativ al Elevilor: -presedinte -vicepresedinte -casier -secretar Se pot alege responsabilitati temporare pentru diferite activitati sau proiecte intiate de CCE. Fiecare membru al CCE, precum si structura de conducere a CCE se valideaza de CA(*Consiliul de Administratie) *CA este format din profesori din cadrul grupului scolar. Atributii - CCE are ca scop principal imbunatatirea activitatii educative din scoala; - Determinarea elevului pentru asumarea responsabilitatilor fata de bunurile scolii. - Realizarea relatiei ambiante dintre profesor-elev; - Sesizarea eventualelor disfunctionalitati din scoala si remedierea acestora; - Obtinerea de fonduri pentru sprijinirea unor proiecte (primaria, directiunea, comitetul de parinti, alte institutii); - Elaborarea de noi informatii in cadrul forumului grupului scolar; - Actiuni caritabile; - Actiuni de sprijinire a tinerilor performanti; - Diferite activitati de petrecere a timpului liber; - Organizarea de competitii (creative, sportive s.a) care au ca scop stimularea potentialului creativ al fiecarui elev; - Organizarea de activitati extrascolare coordonate de cel putin un profesor; -Redactarea revistei scolare Activitatile initiate de CCE nu trebuie sa contravina regulamentului de ordine interioara, regulamentului scolar si legilor tarii. Fiecare activitate sau proiect trebuie sa fie coordonat de cel putin un profesor din scoala. Intocmit Consiliul Elevilor Grup Scolar "Latcu Voda "Siret