Liceul Tehnologic Vinga
Vinga, Arad

Regulament

 

 

Documente Consiliul elevilor:

-Regulament de ordine interioara elevi - aici;

-ROI_elevi (completare pe baza ROFUIP_2005) - aici;

-Regulament alegeri in consiliul elevilor - aici;

-Regulament al Consliului reprezentativ al parintilor - aici;

 

Documente CEAC:

-Atestatul ARACIP - aici;

-Raport general privind starea si calitatea invatamantului - aici;

 

Plan Managerial:

-Documentatie planul managerial - aici;

-Plan operational privind reducerea violentei in scoala - aici;

 

Regulament preuniversitar:

-Structura anului scolar - aici;

-Regulament personalul de serviciu pe scoala - aici;

-Activitati specifice functiei de diriginte - aici;

-R.O.I. - aici;

 

REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR

 -Scrisoare de informare GDRP - aici

-Scrisoare conformitate GDRP - aici.