Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Regulament

Regulamentul de ordine interioară al Palatului Copiilor respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Palatelor și Cluburilor dar și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Unitățile de Învățământ Preuniversitar.

R.O.I. este supus anual aprobării Consilului Profesoral, Comitetului de Părinți și Consiliului de Administrație.

 

C.E.A.C.

 

Comisia C.E.A.C., funcționează conform unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de administrație al Palatului  Copiilor cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare.

Anual, comisia C.E.A.C. elaborează R.A.E.I.  corespunzător anului școlar parcurs, acesta se prezintă Consiliului profesoral, Comitetului de părinți al unității, este aprobat de Consiliul de administrație și făcut public pe site-ul unității.