Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Regulament

Regulamentul de ordine interioară al Palatului Copiilor respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare de la Palate și Cluburi dar și Regulamentul de Organizare și Funcționare din Unitățile de Învățământ Preuniversitar.

R.O.I. este supus anual aprobării Consilului Profesoral şi Comitetului de Părinți.

 

C.E.A.C.

 

Comisia C.E.A.C., funcționează conform unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de administrație al Palatului  Copiilor cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare.

Anual, comisia C.E.A.C. elaborează R.A.E.I.  corespunzător anului școlar parcurs, acesta se prezintă Consiliului profesoral, Comitetului de părinți al unității, este aprobat de Consiliul de administrație și făcut public pe site-ul unității.