Şcoala Gimnazială "Miron Cristea" Topliţa
Toplita, Harghita

Regulament

Şcoala Generală "Miron Cristea", Topliţa respectă regulile de funcţionare a învăţământului preuniversitar completat de regulamentul de ordine interioara.