Acest site foloseşte cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru analiza şi îmbunătăţirea site-ului, personalizarea vizitei, marketing şi reclamă.

Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor în aceste scopuri.

Citiţi mai mult

Nu sunt de acord Sunt de acord

Scoala Gimnaziala Nr.1 Garoafa
Garoafa, Vrancea

Regulament

REGULAMENT ELEVI I. DREPTURILE ELEVILOR

Art.1. Elevii Scolii cu clasele I-VIII Nr.1 Garoafa se bucura de toate drepturile conferite de Constitutia Romaniei si de cele prevazute in ROFUIP.

Art.2. Elevii scolii, folosind dreptul la asociere, in conditiile legii, pot face parte din: - asociatia sportiva a scolii; - formatia de teatru; - redactia revistei IMPREUNA si VIS de GAROAFE; - din alte asociatii legal constituite.

Art. 3. Elevii care participa la concursuri scolare si manifestari cultural-artistice si sportive.

Art. 4. Elevii scolii pot participa la excursii in tara si strainatate, sub supravegherea profesorilor.

Art. 5. Elevii beneficiaza de premii si distinctii daca obtin rezultate deosebite la invatatura, la concursuri si manifestari cultural-artistice si sportive sau daca promoveaza imaginea scolii prin orice alte activitati interesante. II. INDATORIRILE ELEVILOR

Art. 6. Elevii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte toate prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, ale Regulamentului de ordine interioara, sa respecte toate legile statului.

Art. 7. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu, de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare.

Art. 8. Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata atat in scoala, cat si in afara ei.

Art.9 Elevii trebuie sa poarte zilnic uniforma stabilita prin acest Regulament. Art. Elevii nu au voie sa se prezinte la scoala cu parul vopsit, machiate strident, rujate, baietii cu cercei în urechi, nas. În caz contrar vor avea 1 punct scazut la purtare.

Art. 10. Accesul in curtea scolii se face exclusiv pe usa destinata elevilor.

Art.11 . Accesul spre salile de curs se face exclusiv pe scarile destinate elevilor. Accesul pe usa si pe scarile destinate personalului se poate face in conditii deosebite si insotiti de un adult.

Art. 12. Pe parcursul programului scolar si in incinta scolii este obligatorie purtarea ecusonului.

Art.13. Comunicarile, in pauza, dintre elevi si cadrele didactice se fac prin intermediul elevului de serviciu, iar stationarea elevilor pe holul din fata cancelariei este interzisa.

Art.14. Accesul la aparatura de specialitate se face numai sub supravegherea persoanelor autorizate.

Art.15. In cazul deteriorarii unor bunuri, acestea vor fi inlocuite pe cheltuiala celui care a comis fapta sau daca nu se stabileste vinovatul, pe cheltuiala colectivului clasei care a utilizat respectivul obiect; manualele gratuite distribuite elevilor si nereturnate sau deteriorate de catre acestia vor fi platite de elevi la un pret stabilit de conducerea scolii.

Art.16. In situatii deosebite elevii pot solicita invoiri numai de la profesorul diriginte sau in lipsa acestuia de la profesorul de serviciu pe scoala. Profesorii vor consemna absentele in catalog si vor fi motivate pe baza cererii unuia dintre parinti.

Art.17. Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative care pot fi: a) adeverinta eliberata de medicul de familie; b) adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara, in cazul in care elevul a fost internat in spital; c) cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului, adresata directorului unitatii de invatamant si aprobata de acesta, in urma consultarii cu dirigintele clasei. Art.. In cazul elevilor minori parintele are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor.

Art.18. Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 (sapte) zile de la reluarea activitatii elevului. Dupa cele 7 zile absentele nu vor mai fi motivate.

Art.19. Este interzisa, in timpul programului, deplasarea in afara incintei scolare.

Art.20. Elevii sunt obligati sa anunte de urgenta, pe primul angajat al scolii pe care il gaseste despre: a) existenta unei situatii deosebite (conflict, agresiune etc.); b) prezenta in cladiri sau in curtea unitatii scolare a unor persoane suspecte sau aflate in situatia de a produce evenimente nedorite; c) existenta unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lasate fara supraveghere.

Art.21. Se interzice introducerea in scoala a aparaturii electronice (radio-casetofoane, calculatoare etc.) fara acordul conducerii scolii si fara supravegherea unui cadru didactic.

Art. 22. Se interzice aducerea in incinta scolii a unor persoane straine care pot tulbura activitatea unitatii scolare.

Art.23 . Se interzice elevilor intrarea in curtea scolii cu orice tip de autovehicul. Art. . Este interzis elevilor: a) sa distruga documente scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.; b) sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant; c) sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta; d) sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor; e) sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant; f) sa detina si sa consume in perimetrul unitatii de invatamant si in afara ei droguri, bauturi alcoolice, tigari si sa participe la jocuri de noroc; g) sa introduca in perimetrul unitatii de invatamant orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum munitie, petarde, pocnitori etc., care prin actiunea lor pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant; h) sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; i) sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs, a examenelor si a concursurilor; j) sa inregistreze audio sau video activitatile din scoala fara acordul profesorilor sau al conducerii scolii: k) sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant; l) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant; m) sa frecventeze barurile si sa practice jocurile de noroc; n) sa stea pe holuri dupa ce s-a sunat de intrare; o) sa deranjeze desfasurarea activitatilor din scoala. OBLIGATIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASA

Art. 24. Prin rotatie, elevii fiecarei clase fac de serviciu in clasa avand urmatoarele atributii: a) preiau spatiul scolar cu 10 minute inainte de inceperea programului si semnaleaza profesorului de serviciu orice deficienta sau lucru suspect; b) asigura conditii optime de desfasurare a lectiilor (ordine, curatenie, creta, tabla stearsa); c) comunica la fiecare ora absentele; d) pleaca ultimii din clasa, predand personalului de serviciu, in buna stare, spatiul scolar; e) asigura securitatea clasei in orele in care activitatea se desfasoara in alte spatii scolare. OBLIGATIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE SCOALA

Art. 25. Elevii presteaza, conform unei planificari interne, serviciul pe scoala avand urmatoarele obligatii: a) se prezinta la scoala la ora 7,45, cand preia serviciul si paraseste scoala la 13,50; b) poarta ecusonul care ii afirma calitatea oficiala de reprezentant al scolii; c) are o tinuta si atitudine decenta; d) se interzice parasirea postului in timpul programului; e) semnalizeaza sonor inceputul si sfarsitul orelor de curs; f) ca persoana oficiala, mediaza relatia intre profesori si elevi, parinti sau alte persoane care vin in scoala; g) se subordoneaza profesorului de serviciu pe scoala, cu care ia legatura la inceputul programului si pe care il informeaza asupra tuturor problemelor deosebite care apar in timpul serviciului; h) legitimeaza toate persoanele care vor sa intre in scoala si daca au probleme care justifica accesul ii va trece in registrul de evidenta, consemnand datele necesare; i) nu schimba calitatea de elev de serviciu cu nici un coleg, raspunzand de ceea ce se intampla pe tot parcursul zilei; in cazul sustinerii tezelor sau cazuri de urgenta, anunta profesorul de serviciu si de comun acord gasesc un inlocuitor care semneaza de preluarea serviciului; j) in timpul serviciului nu poarta discutii cu colegi sau prieteni, nu permite aglomerarea elevilor in fata cancelariei sau a cabinetului directorului; k) supravegheaza, alaturi de profesorul de serviciu si de alte persoane abilitate de conducerea scolii, starea disciplinara si pastrarea bunurilor.