Şcoala Gimnazială "Miron Cristea" Topliţa
Toplita, Harghita

Orar

Programul instructiv educaţional se desfăşoară între orele 7.00-14,00, iar activităţile extracurriculare au loc după ora 14.00.