Gimnaziul "Constantin Negruzzi"
Tîrnova, Donduşeni, Republica Moldova

Prezentare

 

„Copiii nu sunt singurii care cresc. Şi părinţii cresc. Tot aşa cum noi ne privim copiii, să vedem ce fac cu vieţile lor, tot aşa ne privesc şi ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot spune copiilor mei să ajungă pâna la stele. Tot ce pot face este că eu să mă-ntind spre ele.”
Joyce Maynard

 

VIZIUNE STRATEGICĂ:


ÎN LIMITELE IMPUSE, CU RESURSELE EXISTENTE, ÎNTR-UN   RITM  PROPRIU, BAZAŢI  PE CONVINGEREA CĂ TOATE AU UN ÎNCEPUT, SĂ FACEM SINGURI CEEA CE AŞTEPTĂM DE LA ALŢII

 


 

Gimnaziul Constantin Negruzzi colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea instituţiei dar şi alte probleme.

 

Gimnaziul Constantin Negruzzi stabileşte legături ce organele de poliţie în vederea combaterii delicvenţei juvenile, abuz, abandon, violenţă, precum şi pentru participarea cadrelor de poliţie la orele de educaţie rutieră*.Strategia 2016 - 2017 este orientată în 4 direcţii:

Asigurarea accesului la informaţie pentru toţi elevii, indiferent de apartenenţa etnică, de situaţia familială, de religie, de particularităţi individuale ale acestora. Promovarea educaţiei incluzive – esenţa învăţământului democratic;

 


Generalizarea utilizării calculatorului în procesul instructiv – educativ ca strategie optimă de formare şi autoevaluare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi de conducere. Promovarea învăţămîntului modern, bazat pe implementarea utilizării surselor TIC;

 


Atragerea masivă şi implicarea tuturor părinţilor elevilor în activitatea gimnaziului. Fortificarea relaţiilor dintre şcoală – comunitate – familie, prin promovarea activităţilor educative deschise, cu implicarea tuturora – stimulant major al educaţiei democratice. Promovarea ideilor din exterior şi a viziunilor comune. Iniţierea unor proiecte ce ţin de creativitatea şi iniţiativa părinţilor, în corespundere cu curriculum pentru gimnaziu, cu Standardele de ME al RM, cu Codul Educaţiei, cu Strategia 2020, cu Referenţialul de Evaluare, cu normele Codului deontologic, dar şi cu particularităţile de vîrstă;

 


Susţinerea iniţiativei tinerilor specialişti şi propagarea experienţei avansate la nivel de gimnaziu, raion, republică. Contribuirea cadrelor didactice la crearea unor materiale didactice reuşite, accesibile copiilor, conform parametrilor necesari, în vederea motivării elevului de a frecventa şcoala, de a fi captat, de a-i dezvolta potenţialul multidirecţional;


Galerie foto

Fișa de motivare „Tu poți face un bine pentru aproapele tău!” „Dar din dar se face Rai” Elevele noastre - voluntari, după cumpărăturile necesare Oloi Marina, voluntar, eleva clasei a IX-a Ion Iachim, după lansarea de carte Prezentarea cărţilor "Teia" şi "Cu jaratecul pe buze" (Ion Iachim) Bun venit la Tîrnova, Dragul nostru Ion Iachim! Întâlnirea renumitului scriitor Ion Iachim, după datina creştinească, cu colac şi sare Dansatoarele (Cercul etnofolcloric) din instituţie Concursul declamatorilor, poezia franceză. Organizator, prof. Cioinac Diana Concursul experţilor la limba engleză. Organizator, prof. Lisnic Alina Elevii claselor gimnaziale, estafete sportive Să ne mişcăm, pentru a fi sănătoşi! /clasele gimnaziale Clasele gimnaziale Estafete, clasele primare Pauza dinamică, clasele primare Prezentarea numerelor artistice Prezentarea numerelor artistice Compoziţie realizată de elevi în comun cu dirigintele Compoziţie realizată de elevi în comun cu dirigintele Compoziţie realizată de elevi în comun cu dirigintele Compoziţie realizată de elevi în comun cu dirigintele Compoziţie realizată de elevi în comun cu dirigintele Compoziţie realizată de elevi în comun cu dirigintele Compoziţie realizată de elevi în comun cu dirigintele Compoziţie realizată de elevi în comun cu dirigintele După activitate, cu scumpii mei elevi Stăpâna casei, după dans Stăpâna casei Sosirea oaspeţilor, Casa mare Începerea şezătorii O nouă rundă de încercări Lucruri utile pentru fiecare gospodar Învăţăm cu profesorul (Galbici Ion) Elevii casei a VI-a "A"