Grădinița "Albă ca Zăpada" Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Cluj

Prezentare

VIZIUNEA

 • ,,Ridicarea continuă a prestigiului grădiniţei, ca o instituţie de renume, deschisă, adaptabilă, dotată și modernă, cu un colectiv caracterizat prin excelență şi flexibilitate”.

 

RESURSE UMANE

 • Cadre didactice calificate
 • Personal administrativ și de îngrijire
 • Asistență medicală
 • Asistenţă psihologică
 • Asistenţă logopedică

FINALITĂȚILE EDUCAȚIEI TIMPURII

RESURSE MATERIALE

 • Un spaţiu educaţional atractiv și modern
 • Materiale ş imijloace didactice moderne
 • Aparatură audio-video
 • Conectare la internet
 • Cabinet medical
 • Cabinet psihopedagogic
 • Spatiu dotat pentru activităţile în aer liber

PARTENERIATE EDUCATIONALE

 • Grădiniţă-școală
 • Grădiniţă-bibliotecă
 • Grădiniţă-familie
 • Grădiniţă-poliţia rutieră
 • Grădiniță-biserică

Galerie foto

Curtea grădiniței Curtea grădiniței Curtea grădiniței Curtea gradinitei Curtea gradinitei Cladirea gradinitei Clădirea Str. F.J. Curie nr. 2-4 Pâinea noastră cea de toate zilele Micii dentiști Obosiți dar fericiți Trenulețul veseliei In vizită la necuvântătoare
Pâinea noastră cea de toate zilele Micii dentiști Obosiți dar fericiți Trenulețul veseliei In vizită la necuvântătoare
Curtea gradinitei Curtea gradinitei Cladirea gradinitei