Gradinita cu program prelungit Nr.1 Codlea
Codlea, Brasov

Prezentare

 

Grădiniţa este o mica societate, o a doua casă,un loc unde se poate practica educaţia europeană, spaţiul unde se asigură nu numai un volum important de cunoştinţe, dar se formează şi mentalităţi moderne, deschise.
Grădiniţa cu PP, Nr. 1 îşi propune să reprezinte imaginea performanţei şcolare şi să devină un nume de referinţă în învăţământul preşcolar brasovean.

Am fost prima grădiniţă de stat înfiinţată în oraşul Codlea in anul 1883.

Suntem o grădiniţă apreciată de părinţi şi copii, suntem un colectiv a cărui principală calitate

este dorinţa de FOARTE BINE, materializată prin muncă.

Asigurarea unor condiţii  de înaltă calitate de educare şi trai ale copiilor reprezintă o prioritate

a echipei manageriale,  iar oferta educaţională  este atractivă prin includerea unor activităţi

opţionale: engleza , muzică , origami .

Programul grădiniţei este adaptat cerinţelor şi nevoilor părinţilor.

Vom fi cei ce vom promova în continuare educaţia bunului simţ şi al dorinţei de foarte bine.

Ne aflăm pe direcţia bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus. Suntem convinşi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învătământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ale copiilor, părinţilor, şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii scopului propus.