Gradinita cu program prelungit Nr.13 Iasi
Iasi, Iasi

Prezentare

                                      SCURT ISTORIC
         “Tu călătorule care treci prin Moldova faci o mare greşeală dacă nu poposeşti oleacă în dulcele târg al Ieşilor”
         Oraşul celor şapte coline cântate de poeţi, muzicieni şi pictori .
         Grădiniţa noastră este amplasată pe partea de est a dealului Ciric în cartierul Tătăraşi având în vecinătate Şcoala Ionel Teodoreanu,     Spitalul Dermatologic şi nu departe de Liceul Al. I. Cuza şi Universitatea Tehnică Gh. Asachi.
         Grădiniţa a fost înfiinţată în anul 1970 cu două corpuri de clădire care reprezentau două unităţi distincte: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.13 şi Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14.
         Un an mai târziu cele două unităţi s-au unit şi au format grădiniţa existentă azi.
 
                                     STAREA ACTUALĂ
         Suprafaţa unităţii noastre este de 1560 m2 şi cuprinde 8 săli de grupă cu o capacitate de 200 copii o sală de mese, patru grupuri sanitare pentru copii, patru grupuri sanitare pentru personal, două cabinete sanitare , trei cabinete - director, administrator,contabil– două săli unde se desfăşoară activităţile opţionale şi educative, un cabinet consilier școlar, blocul alimentar (bucătărie, magazii de alimente şi zarzavaturi), spălătorie şi oficii.
         Grupurile sanitare , spălătoria, bucătăria , magaziile, oficiile sunt faianţate şi pardosite cu gresie.
         Clasele sunt multifuncţionale; aici se desfăşoară atât activităţile didactice cât şi somnul de după amiază al copiilor. Acestea sunt dotate cu:
         - calculatoare,DVD-uri,imprimante
         - aparate audio – video
         - seturi de planşe
         - jocuri didactice
         - jucării şi alte mijloace ce contribuie la desfăşurarea procesului instructiv – educativ din grădiniţă.
         Grădiniţa dispune și de o minibibliotecă ce conţine volume din literatura clasică şi universală, cărţi de specialitate pentru pregătirea şi instruirea cadrelor didactice şi nu în ultimul rând, cărţi de literatură pentru copii.
         Demersul didactic este deservit de 14 cadre didactice cu gradul I șă II, ceea ce denotă o înaltă ţinută profesională, şi de 12 cadre administrative ce asigură îngrijirea şi securitatea copiilor pe tot parcursul programului.
 

                             VIZIUNEA GRĂDINIȚEI

         “O grădiniță respectată care să ofere o educație de calitate prin îmbinarea celor mai bune strategii și principii ale învățământului românesc și internaţional cu accent pe dezvoltarea completă și armonioasă a copiilor”
 
                               MISIUNEA GRĂDINIȚEI
         Misiunea grădiniței noastre este de a crea un mediu plăcut, plin de dragoste și grijă pentru copii, unde să-i formăm pentru a fi creativi, sănătoși, activi și unde să îi ajutăm să se adapteze ușor la școală și mai târziu să se integreze cu succes în societate.
         Misiunea noastră se bazează pe următoarele principii:
         - educaţia copiilor trebuie să se facă într-un mediu sigur, într-o adaptare permanentă la stilul de învățare al copilului;
         - educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;
         - prezentarea unei oferte educaţionale viabile atrăgătoare şi credibile;
         - respectul pentru sine și pentru ceilalți este esențial într-o societate civilizată;
         - dezvoltarea parteneriatului, noțiune multiplă și complexă ce se înscrie în funcționarea viitoare a grădiniței.
 
                   ASPIRAŢII ŞI OBIECTIVE URMĂRITE
         - cuprinderea copiilor de 3–6 ani şi cu prioritate a celor de 5–6 ani
         - ridicarea continuă a calităţii procesului instructiv–educativ prin utilizarea de strategii didactice specifice învăţământului preprimar
         - realizarea programului de reformă a învăţământului prin cunoaşterea şi aplicarea curriculum-ului la nivel naţional
         - perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin cursuri şi acţiuni stabilite de I.S.J. Iaşi şi C.C.D. Iaşi
         - îmbogăţirea bazei materiale
         - colaborarea cu diferiţi factori educaţionali prin proiecte de colaborare dar şi pentru atragerea de noi fonduri prin sponsorizări şi donaţii
         - crearea şi menţinerea unui climat de muncă adecvat desfăşurării procesului instructiv–educativ in grădiniţă
 
        PRINCIPALELE COORDONATE ALE ACTIVITĂŢII
          Oferta de servicii pentru copiii dumneavoastră se bazează deja pe o gamă largă de activităţi, după cum urmează:
  
             ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV – EDUCATIVE
 
                        Jocuri și activităţi alese
 
Activităţi comune:
         - educarea limbajului
         - educaţie pentru ştiinţă (matematică, cunoaşterea mediului)
         - educaţie pentru societate (educaţie moral-civică, educaţie practică, activităţi casnice)
         - educaţie estetică (educaţie muzicală, educaţie artistico-plastică)
         - educaţie psiho-motorie (educaţie fizică, sport)
 
                    Jocuri și activități creative
 
 Activităţi opţionale:
         - limba engleză
         - muzică
         - dans, gimnastică  
         - șah
         - activități creative
         - qwan-ki-do
         - smart kids
         - jocuri logice
 
 Activităţi extracurriculare:
         - vizionări de spectacole de teatru, film, divertisment etc.
         - vizite la muzee, parcuri
         - concursuri, serbări
 
 PROIECTE :
 - „Caruselul prieteniei’’ ediția a X-a;
- „Micii sanitari” ediția a XXI-a;
- ,,Să învăţăm de la bunici’’ ediția a V-a.;
- ,,O jucarie, o bucurie” , „Cutia cu zambete’’şi ,,Suflet pentru suflet” în cadrul Programului SNAC.
 
 
    Educaţia este cel mai preţios bun
            pe care îl poate obţine un om,
         iar îndatoririle unui dascăl sunt:
 
Copilul este o persoană în devenire, eu îl respect.
Copilul este curios, eu discut cu el.
Copilul se minunează, eu îl conduc să caute frumosul.
Copilul vine să-şi afirme personalitatea, eu îl ajut să se cunoască
Copilul caută un model, eu îi ofer un exemplu.
Copilul descoperă corpul său, eu îi arăt că sănătatea este o forţă.
Copilul se îndoieşte de el, eu apreciez ceea ce face.
Copilul vrea să fie independent, eu îl invit să fie responsabil.
Copilul nu cunoaşte decât pe sine, eu îl învăţ şi altele.
Copilul are nevoie de un ideal, eu îl ajut să dea un sens vieţii sale.
                                                              Geoges Grin