Gradinita cu program prelungit Tinca
Tinca, Bihor

Prezentare

Localitatea noastră este plasată în bazinul inferior al Crişului Negru, în zona de tranziţie de la silvostepă la stepă, la 22 km de oraşul Salonta , la 40 km de oraşul Beiuş şi la 42 km de municipiul Oradea.
Clima este temperat continentală de tranziţie. Populaţia localităţii este de aproximativ 10 mii de locuitori, majoritatea fiind români (aproximativ 64 % ) , aproximativ 26 % rromi şi aproximativ 13 % maghiari.
Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei este agricultura şi creşterea animalelor.
De asemenea există firme de prelucrare a lemnului (CECONLEMN SA, DUMI FOREST SRL) , o schelă de extracţie a petrolului şi firme de panificaţie şi de mezeluri.

Încadrarea cu personal calificat este foarte bună, majoritatea cadrelor didactice fiind calificate şi având gradele didactice I şi II.
Baza materială este reprezentată de câteva imobile, dintre acestea clădirea principală, unde funcţionează liceul, este proaspăt reabilitată termic, fiind în perfectă stare.
De asemenea, clădirea unde funcţionează învăţământul primar este în stare foarte bună, fiind renovată total în urmă cu 4 ani.
Unitatea noastră dispune de o bibliotecă şcolară bine dotată, precum şi de un Centru de documentare nou, dotat cu mobilier şi logistică de ultimă generaţie, cu fonduri repartizate prin Proiectul pentru învăţământul rural (PIR).
În şcoală există cabinete şi laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, precum şi un ultramodern laborator fonetic pentru predarea limbilor moderne şi a altor discipline, folosind tehnica de calcul.
În curs de amenajare sunt cabinetele de geografie, istorie şi religie.
Unitatea noastră este legată la Internet şi la poşta elecronică.

Am iniţiat relaţii de parteneriat educaţional cu Colegiul din Reims (Franţa) cât şi cu şcoli din judeţul Bihor.
Suntem deschişi spre colaborare atât cu Primăria Tinca, cât şi cu Consiliul Local, având relaţii de legătură foarte bună cu Poliţia Locală, Dispensarul Uman , Ocolul Silvic Tinca şi nu în ultimul rând cu comunităţile de rromi din comună.
De asemenea colaborăm strâns cu Fundaţia Ruhama, pentru rezolvarea problemei integrării rromilor în învăţământ.


Unitatea noastră a funcţionat ca liceu între 1960 şi 1977. Între 1977 şi 1990 a funcţionat ca şcoală generală cu clasele I-X, iar în 1990 şi-a reluat funcţionarea ca liceu. Denumirea actuală este Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca. În cadrul unităţii funcţionează structurile Girişu Negru, Belfir, Râpa şi Gurbediu, având 6 grupe de grădiniţă de Secţia română şi 1 grupă de Secţia maghiară (la Belfir) , 28 clase de învăţământ primar, 29 clase de gimnaziu şi 10 clase la liceu, având specializările : matematică-informatică, (4 clase) , filologie (4 clase) şi ştiinţele naturii (2 clase).
Efectivele de elevi şi preşcolari pe grupe şi clase sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare, însumând 112 preşcolari şi 1224 elevi, în total 1336 copii.
În şcoală învaţă copiii din întregul bazin mijlociu al Crişului Negru.