GRĂDINIȚA P.P. ”IEDERA”, CRAIOVA
Craiova, Dolj

Prezentare

Despre noi...

Grădinița P.P. ”Iedera”, Craiova, funcționează în strada Împăratul Traian nr. 22A, în apropierea sediului Jandarmeriei, vis-a-vis de A.R.R.

Încă din anul 1950, în unitatea noastră școlară s-au format pentru școală și viață, generații întregi de copii. Oferind un climat favorabil și un mediu stimulativ pentru dezvoltare liberă și armonioasă, grădinița noastră a acordat șanse educaționale egale tuturor copiilor.

Principalii beneficiari ai activității noastre sunt copiii, familia, școala și , nu în ultimul rând, societatea. Rolul și scopul grădiniței sunt acelea de a- i pregăti pentru școală și de a-i integra în viața socială pe copii.

Factorii umani angajați în procesul educațional din unitatea noastră, continuând o tradiție deosebită a rezultatelor preșcolarilor, se străduiesc, folosind metoda fundamentală în educația timpurie – jocul, să atingă standardele cele mai înalte de performanță în pregătirea științifică, culturală, etică, estetică și sportivă.

Grădinița P.P. ”Iedera”, Craiova, funcționează cu 3 grupe de preșcolari (mică, mijlocie, mare) având o bogată experiență în activitatea didactică, dovadă fiind rezultatele obținute de către preșcolari și educatoare la concursurile de profil, răsplătite cu premii și popularizate în mass-media.

Succesul activităților educaționale a fost asigurat de o colaborare permanentă și eficientă cu familia, care ne-a devenit partener egal în misiunea noastră de formare a personalității copilului.

Procesul instructiv-educativ a fost completat de o paletă diversificată de activități extracurriculare și extrașcolare, deșfășurare în parteneriat cu diverși factori educaționali sau reprezentanți ai comunității locale: Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, Teatrul pentru copii și tineret ”Colibri”, biserica, poliția, școala, școli speciale, jandarmeria, fundații umanitare, ONG-uri, etc.

Nimic nu este mai plăcut decât să simți bucuria din ochii copiilor la realizarea unor activități atractive și antrenante, precum și satisfacția profesorului că și-a atins țintele educaționale.