Liceul Teoretic "Grigore Tocilescu" Mizil
Mizil, Prahova

Prezentare

MISIUNEA ŞCOLII

Constă în interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural, economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii sub deviza:

“ESTE UŞOR A MERGE. IMPORTANT ESTE ÎNCOTRO TE ÎNDREPŢI. ŞTIIND CĂ NU TOŢI COPIII SUNT LA FEL. NOI, ÎMPREUNĂ CU FAMILIA TA, TE CĂLĂUZIM SPRE REUŞITĂ ŞI ÎMPLINIRE, CĂCI TU NE REPREZINŢI”.


 

►la 1 nov. 1919 prin decretul lege nr. 3864, din 4 IX 1919 emis de Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor se constituie gimnaziul din Mizil cu 2 clase de 70 de elevi (băieţi).

            ►1922 - se înfiinţează gimnaziul de fete.

            ►25 iulie 1925 - prin adresa nr. 70, Directorul gimnaziului Gheorghe Jugureanu cere transformarea gimnaziului în liceu pe considerentul existenţei unui mare număr de elevi - 240 de băieţi în 4 clase şi 103 fete în 3 clase ale gimnaziului de fete. Şcoala avea 10 profesori titulari cu titluri academice.

            ►18 iulie 1925 - începe construirea noului local de şcoală (clădirea în care funcţionează azi Grupul Şcolar "Tase Dumitrescu". Fondurile sunt strânse prin subscripţie publică, cei mai importanţi donatori fiind Tase Dumitrescu şi Constantin Condeescu.

            ►28 iulie 1925 - prin ordinul nr. 78058 al Direcţiei Secundare Generale din Ministerul Instrucţiunii Publice se aprobă constituirea clasei a V-a (clasa I de liceu).

            ►1929 - se dă în folosinţă noul local al şcolii cu 8 săli de clasă, sală de festivităţi, cancelarie, laboratoare şi anexe.

            ►1938 - Liceul Teoretic se transformă în Liceul Comercial Mizil

                        directori: preot Jugureanu Gheorghe

                                       prof. Ciunganu

            ►1940 - 1941 - ultima promoţie a Liceului Teoretic

            ►1948 - Liceu îşi încetează activitatea, este transformat în "Grup Şcolar Agricol" ce cuprinde Şcoala Tehnică de Contabilitate şi Şcoala Profesională Agricolă.

            ►septembrie 1958 - Ministerul Învăţământului şi Culturii aprobă reînfiinţarea la Mizil a Liceului Teoretic, Şcoala Medie Mixtă, în localul ce aparţinuse înainte de război Şcolii de Meserii de Băieţi (pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 131, terenul unde este astăzi clădirea nouă a liceului), care încorporează şi clasele I - VII ale fostei şcoli elementare de fete, preluînd şi localul acesteia (localul atelierului şcoală, pe şoseaua Mihai Bravu).

            ►1960 - şcoala este dotată cu o construcţie nouă, modernă, pe St. Erou Radu Nicolae (localul Şcolii Generale nr. 3) cu 22 săli de clasă, atelier, 2 laboratoare, un muzeu de istorie, bibliotecă (în 1969 avea circa 10000 de volume) şi internat pentru 100 de elevi.

            ►1968 - în baza noii legi a învăţământului, Şcoala Medie Mixtă se transformă în Liceu Industrial, având clasele I - XII curs de zi şi curs seral IX - XIII.

            ► 8.02.1970 - se sărbătoreşte semicentenarul liceului.

            ►1979 - prin reorganizarea liceelor, Liceul Industrial se constituie ca unitate şcolară separată de Şcoala Generală nr. 3; profilul liceului: Mecanic şi Industrie Uşoară.

            ►1983 - se dă în folosinţă localul Liceului Industrial din St. Nicolae Bălcescu, nr. 131, cu 8 săli de clasă, două laboratoare, cancelarie, bibliotecă şi anexe.

            ►1990 - în urma transformărilor reformatoare ale sistemului de învăţământ ce au avut loc, liceul redevine Liceu Teoretic.

            ► 27 mai 1995 - au fost aniversaţi 75 de ani de existenţă.

            ► 8 mai 1999 - au fost aniversaţi 80 de ani de existenţă

 

 

 

 


1958 - 1963

Prof. Stan Petre (lb. română)

1963 - 1965

Prof. Popescu Cristina (geografie)

1965 - 1978

Prof. Drăjneanu Constantin (lb. română)

1978 - 1986

Prof. Uruc Gheorghe (biologie)

1986 - 1990

Prof. Coravu Marta (matematică)

1990 - 1991

Prof. Vasile Emil (matematică)

1991 - 1996

Prof. Alexandru Elena (istorie)

1996 - 2001

Prof. Minea Victor (matematică)

2001 - 2006

Prof. Divoiu Maria (biologie)

2006 - ......

Prof. Minea Victor (matematică)

Galerie foto