Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari
Iasi, Iasi

Prezentare

 

Argument

 

În condiţiile dezvoltării structurilor sociale actuale, dezvoltarea instituţiilor şcolare nu poate fi gândită decât ca o entitate  deschisă,  flexibilă  şi  adaptabilă  ritmului  şi  solicitărilor  comunităţii  restrânse  sau  lărgite,  aceasta  fiind  singura percepţie  care  asigură  eficientizarea  maximă  a  activităţii  unei  şcoli.  Legătura  evidentă  şi  de  neignorat dintre  şcoală  şi comunitate, este şi trebuie să fie biunivocă, fiecare dintre cei doi factori stimulând şi sprijinind dezvoltarea celuilalt.

   Descentralizarea sistemului şi crearea autonomiei instituţionale a şcolilor şi liceelor, acţiuni majore ale reformei învăţământului, înzestrează  şcoala  cu  putere  de decizie  în  planificarea  strategică  a întregii  activităti,  ceea  ce  impune însă  preocupare  pentru  performanţe  şi  buna  gospodărire,  precum  şi  conştientizarea,  în  procesul  de  învăţământ,  a finalităţilor aplicative ale învăţării.

    Planificarea  strategică  trebuie  să  pornească  de  la  dezvoltarea  şcolii,  pe  termen  lung,  în  ansamblul  ei,  de  aici pornind strategia pe termen mediu şi scurt, pentru toate domeniile de activitate ale şcolii.

   Prezentul plan de dezvoltare instituţională este un document care prezintă viziunea şcolii referitoare la poziţia ei în viitor,  în reţeaua învăţământului preuniversitar din   Iaşi, este un mijloc de planificare a dezvoltării, privită în ansamblul ei.

Proiectul a fost elaborat de o echipa de lucru (formată din reprezentanţi ai Consiliului de conducere (Consiliul de Administraţie),  Consiliul  Reprezentativ  al  părinţilor,  Consiliul  elevior),  pornind  de  la  analiza  responsabilă  a  atuurilor şi slăbiciunilor interne, dar şi a oportunităţilor şi ameninţărilor externe.

   Planul  de  dezvoltare  instituţională  elaborat  (şi  aprobat  de  Consiliul  de  conducere),  prezintă  misiunea  pe  care şcoala şi-o  asumă  şi  punctează principalele  direcţii de acţiune  pentru  realizarea  acesteia.  Planificarea  tuturor  activităţilor şcolii, pe domenii de activitate, ce urmează a fi realizate pe termen mediu şi scurt, se va face pornind de la necesitatea realizării obiectivelor strategice menţionate în acest document.

   Succesul şcolii va depinde de modul în care fiecare factor implicat va înţelege şi-si va  însuşi misiunea pe care ne-o asumăm şi se va implica în punerea în practică, într-o manieră sistematică, a planului prezentat.

 

 Scurt istoric

 

Grupul  Şcolar  “Ştefan  Procopiu”  din  Iaşi  a  fost  înfiinţat  prin  Hotărârea  Colegiului  Ministerului  Industriei Metalurgice din 26 aprilie 1967, iniţial ca o şcoală profesională serală pe lângă Întreprinderea Metalurgică. Până în anul şcolar 1974 şcolarizarea elevilor s-a realizat în laboratoarele uzinei, în meserii specifice domeniului metalurgic.

    În septembrie 1974 s-a inaugurat actualul liceu construit în partea de sud-est a oraşului, cu denumirea de Grup Şcolar “Metalurgica” Iaşi, într-o zonă în a cărei vecinatate nu sunt alte instituţii de învăţământ.

 

      În  cei  peste  36  de  ani  de  existenţă  s-au  diversificat  formele  de  învăţământ  (liceu –  curs  de  zi şi  seral, şcoala profesională, şcoala de maiştri, şcoala de ucenici), precum şi meseriile în care au fost şcolarizaţi elevii:

 

  • matematica-informatica, mecanic  exploatare  şi  întreţinere,  electromecanic,  automatist,  mecanic  motoare termice – pentru liceu;
  • electrician  întreţinere  şi  reparaţii,  laminorişti,  mecanic  în  construcţii  de  maşini, mecanic  motoare  termice,tinichigiu vopsitor auto, forjori-tratamentişti – pentru şcoala profesională;
  • bobinatori, vulcanizatori, găuritori-filetatori, acoperitori-metale (zincatori) – pentru şcoala de ucenici.

 

 

    Până în prezent numărul absolvenţilor noştri este de aproximativ 40000, având pregatirea cu preponderenţă în domeniile mecanic, metalurgic şi electrotehnic.

       

 Mulţi dintre absolvenţi au urmat şi filiera academică, devenind specialişti în cele mai diverse domenii. E suficient să amintim  câteva nume şi profesii precum: Moşneagu Ionel – avocat Baroul Iaşi, Hrinca Petronel – informatician S.U.A., Herscovici Lia – profesor limba germană, Dranga Ionela - actriţă, Balea Ilie – jurist S.C. TEPRO S.A .

  

 

Rezultatele obtinuţe evidenţiază câteva elemente calitative:

 

  • promovabilitate bună la examenul de bacalaureat;
  • promovabilitate 100% la examenul de absolvire a şcolii profesionale şi de ucenici;
  • procent bun de admitere în învăţământul superior;
  • numeroase  premii  obtinuţe  de  elevii şcolii  la  concursurile  şcolare  “Ştefan  Procopiu”,  “Adolf Haimovici”,  la concursurile  pe  meserii  şi  olimpiadele  interdisciplinare  tehnice,  la  sesiunile  de  comunicări  şi  referate  din cadrul manifestărilor “Zilele Şcolii Ieşene”;
  • inserţie în viaţa socială şi încadrare în muncă.