Grupul Scolar Industrie Usoara Ploiesti
Ploiesti, Prahova

Prezentare

Domenii de calificare profesională:

***Industrie textilă şi pielărie 

***Mecanică

***Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

                       LA:

***liceu (cursuri de zi şi seral)

***S.A.M. (şcoală de arte şi meserii)

***şcoală de maiştri 

 

Galerie foto