Liceul Tehnologic "Petru Rareş" Bârlad
Barlad, Vaslui

Prezentare

Misiunea şcolii:

Formarea tinerilor pentru o societate deschisă, pentru economia viitorului şi pentru cetăţenia activă, urmărind integrarea într-o Europă unită.

Grupul Şcolar Tehnic "Petru Rareş"- Bârlad, judeţul Vaslui, ca oricare şcoala din ţară are menirea de a desăvârşi personalitatea absolvenţilor săi, oferind cunoştinţe şi dezvoltând capacităţi exprimate în termeni de "cultură generală" precum şi competenţe care să permită orientarea şi inserţia activă într-un mediu social a cărui caracteristică de bază este accelerarea ritmului schimbării, fiind şcoala care a modelat suflete şi care a invăţat şi pe alţii să realizeze acest lucru.
În perspectivă, Grupul Şcolar Tehnic "Petru Rareş"- Bârlad elaborează proiecte finanţate de către Uniunea Europeană care vor permite colaborarea, realizarea de proiecte comune, transferul de tehnologii şi experienţă, formarea profesională a elevilor şi adulţilor, precum şi recunoşterea diplomelor şi calificărilor.

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Domeniile pentru care se asigură formarea profesională:

 

-Mecanic

-Indutrie textilă şi pielărie

-Electrotehnică

-Electric

-Construcţii instalaţii şi lucrări publice

-Comerţ

-Turism şi alimentaţie

-Industrie alimentară

-Fabricarea produselor din lemn

-Estetica şi igiena corpului omenesc

----------------------------------------------------------------------

Din anul 2004, Grupul Şcolar Tehnic "Petru Rareş"- Bârlad a fost autorizat ca furnizor de formare profesionala a adulţilor pentru calificările:

-Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

-Comerciant vânzător mărfuri alimentare

-Comerciant vânzător mărfuri nealimentare

-Croitor îmbrăcăminte după comandă

-Confecţioner-asamblor articole din textile

 

În anul 1957, clădirea din str. Petru Rareş nr.41, devine Şcoala Generală nr.3, nume sub care şi-a început activitatea şi învăţământul de ucenici în anul 1990, cu un număr de 5 clase cu profilul confecţii, ajutor ospătar, lenjer-broder.
Nevoile comunităţii locale au determinat creşterea populaţiei şcolare şi separarea Şcolii Generale nr.3 de învăţământul tehnic, în anul 1997, aceasta din urma devenind o şcoală cu statut propriu sub denumirea de Şcoala Profesională.
Prin contopirea celor două unităţi şcolare, în octombrie 2000, s-a format cel mai tânăr grup şcolar profesional din judeţ.
Începând cu anul şcolar 2003-2004, această unitate de învăţământ s-a transformat în Şcoala de Arte şi Meserii, denumire sub care a funcţionat până în 2008, an în care a luat denumirea de Grupul Şcolar de Arte şi Meserii - Bârlad. Din data de 1 septembrie 2011, numele şcolii a devenit Grupul Şcolar Tehnic "Petru Rareş"- Bârlad.

Galerie foto