Liceul Tehnologic „Sfântu Nicolae” Deta
Deta, Timis

Prezentare

Din istoria şcolii din Deta:

1727 – atestarea primei şcoli din Deta cu predare în limba germană

1914 – se înfiinţează Şcoala civilă din Deta cu predare în limba maghiară

1919 – în cadrul Şcolii civile îşi începe activitatea secţia română

1924 - 6 dec. Inaugurarea Liceului real Deta

1948 – organizarea învăţământului din Deta în trei şcoli distincte cu limbile de predare: română, germană şi maghiară

1958- unificarea celor trei şcoli şi reînfiinţarea Liceului real Deta

1978 – desprinderea învăţământului primar şi gimnazial de cel liceal şi înfiinţarea Şcolii cu clasele I-VIII Deta şi a Liceului industrial Deta

1986 – transformarea Liceului industrial Deta în Grupul Şcolar Forestier Deta

În anul 2000 are loc comasarea Grupului Şcolar Forestier Deta cu Şcoala cu clasele I- VIII Deta , iar în 2001 transformarea Grupului Şcolar Forestier Deta în Grup Scolar „Sfântul Nicolae” Deta.

2012 - Schimbarea denumirii unității școlare în Liceul Tehnologic „Sfântu Nicolae” Deta.Liceul Tehnologic „Sfântu Nicolae” Deta, funcţionează pe următoarele nivele de învăţământ: primar, gimnazial, liceal și profesional.Activitatea de învăţământ se realizează în 4 clădiri, proprietate a domeniului public a oraşului Deta. Toate clădirile beneficiază de condiţii bune pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ au autorizaţie de funcţionare, încălzire pe gaz cu centrale proprii, acces la apă curentă şi canalizare. Şcoala noastră beneficiază de o modernă sală de sport şi două terenuri acoperite cu bitum.

Liceul Tehnologic „Sfântu Nicolae” Deta are o bază materială alcătuită din 55 săli de cursuri, trei laboratoare informatică, un laborator chimie, doua laboratoare fizică, două laboratoare de biologie, un cabinet de limba şi literatura română, un cabinet de specialitate, două ateliere şcoală(un atelier confecţii pielărie şi înlocuitori dotat de SC EYBL SRL), bibliotecă – peste 20.000 volume.

Galerie foto

cabinet informatica atelierul școală - confecții pielărie și înlocuitori sala de sport clădirea liceului