Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive Buzau
Buzau, Buzau

Prezentare

Unitatea noastră şcolarizează copii cu deficienţe auditive şi deficiențe senzoriale multiple din județul Buzău precum şi din alte județe din ţară: Prahova, Dâmboviţa, Braşov, Covasna, Constanţa, Ialomiţa, Brăila, Bacău.

Misiunea şcolii este de a depista, de a recupera şi integra socioprofesional copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

Viziunea școlii: Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive dorește să devină un model al formării și calificării profesionale a elevilor cu deficiențe de auz, ca viitori cetățeni, integrați în societatea auzitorilor, cu drepturi, libertăți și îndatoriri depline.

De asemenea, ne dorim să schimbăm, prin programele de parteneriat susținute, percepția societății față de persoanele cu deficiențe senzoriale.

 

GRĂDINIŢA noastră şcolarizează elevi cu vârste cuprinse între 3 şi 8 ani, oferind şanse egale copiilor cu deficiențe auditive şi dizabilităţi cognitive, retard în dezvoltarea limbajului, deficienţe de comunicare, dificultăţi de învăţare.

Grupa de grădiniţă este formată din 8-12 copii, aici asigurându-li-se un cadru stimulativ, activ instructiv-educativ şi corectiv-compensator, cu activităţi centrate pe copil.

În această etapă de şcolarizare se urmăreşte:

- formarea şi dezvoltarea limbajului, stimularea copiilor în vederea utilizării comunicării verbale în relaţionarea cu ceilalţi (logopedie, demutizare, stimularea comunicării şi limbajului);
- formarea competenţelor de bază pentru fiecare copil în funcţie de capacităţile acestuia (activităţi de dezvoltare personală, rutine, tranziţii, întâlnirea de dimineaţă, jocuri şi activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţile din perioada de după-amiază – recuperatorii, recreative, de cultivare şi dezvoltarea înclinaţiilor, terapii socio-comportamentale, ludoterapie, demutizare (ortofonie, labiolectură), logopedie, kinetoterapie, program de intervenţii individualizat, antrenament auditiv, activităţi extracurriculare – plimbări, vizite, serbări şcolare);
- atragerea şi implicarea părinţilor în procesul de recuperare şi reabilitare auditiv-verbală a copiilor, consilierea părinţilor;
- dezvoltarea armonioasă a copiilor prin oferirea de oportunităţi multiple de socializare în cadrul terapiilor specifice de compensare (kinetoterapie, ludoterapie, stimulare polisenzorială, terapie ocupaţională) şi în cadrul activităţilor de socializare (vizite la alte grădiniţe şi la diferite instituţii, plimbări, excursii, serbări şcolare etc.).

Pe lângă toate aceste activități, fiecare copil va fi ajutat să-şi dezvolte capacitatea de relaţionare şi să se integreze mai uşor în mediul său de viaţă.

Echipa de specialişti de la grupă este formată din:

- 2 educatoare la grupă;
- profesor psihopedagog;
- kinetoterapeut;
- audiolog;
- personal medical (asistente medicale);
- personal didactic auxiliar.

Sala de clasă este poziţionată la etajul al II-lea al clădirii şi este un atractiv spaţiu educaţional cu mobilier modular adaptat cerinţelor noului curriculum, materiale şi mijloace moderne de învăţământ.

Înscrierea la grădiniţă se face pe baza Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din localitatea de domiciliu a copilului.

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR cuprinde:

- clasa pregătitoare
- clasa I
- clasa a II-a
- clasa a III-a
- clasa a IV-a
- clase speciale.

Clasa pregătitoare şi clasele I-IV sunt formate din 8-12 elevi cu deficienţe senzoriale. Aceştia îşi desfăşoară activitatea într-un cadru stimulativ, activ instructiv-educativ şi corectiv-compensator, cu activităţi centrate pe copil.

Clasele speciale se clasifică astfel:

- clase speciale DSM (deficienţe senzoriale multiple) formate din 2-4 elevi şi cuprind copii cu surdocecitate (deficienţă de auz + deficienţă de vedere) şi/sau DSM – deficienţe senzoriale multiple (deficienţă de auz + alte deficienţe sau deficienţă de vedere + alte deficienţe), aici asigurându-li-se, de asemenea, un cadru stimulativ, activ instructiv-educativ şi corectiv-compensator, cu activităţi centrate pe copil.
- clase cu dificultăţi de învăţare formate din 4-6 elevi cu deficienţă de auz + deficit intelectual.

În această etapă de şcolarizare se urmăreşte:

- formarea şi dezvoltarea limbajului, stimularea copiilor în vederea utilizării comunicării verbale în relaţionarea cu ceilalţi (logopedie, demutizare, stimularea comunicării şi limbajului);
- formarea competenţelor de bază pentru fiecare copil în funcţie de capacităţile acestuia (activităţi de dezvoltare personală, rutine, tranziţii, întâlnirea de dimineaţă, jocuri şi activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţile din perioada de după-amiază – recuperatorii, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor, terapii socio-comportamentale, demutizare, logopedie, kinetoterapie, programe de intervenţie individualizate, activităţi extracurriculare – plimbări, vizite, serbări şcolare);
- atragerea şi implicarea părinţilor în procesul de recuperare şi reabilitare auditiv-verbală a copiilor, consilierea părinţilor;
- dezvoltarea armonioasă a copiilor prin oferirea de oportunităţi multiple de socializare prin terapii (kinetoterapie, ludoterapie, stimulare polisenzorială, terapie ocupaţională) şi activităţi de socializare (vizite la alte şcoli şi la diferite instituţii, plimbări, excursii, serbări şcolare).

Pe lângă aceasta, fiecare copil în parte va fi ajutat să-şi dezvolte capacitatea de relaţionare şi să se integreze mai uşor în mediul său de viaţă.

Sălile de clasă sunt poziţionate la etajul al II-lea al clădirii şi sunt spaţii educaţionale atractive.

Echipa de specialişti este formată din:

- 1 profesor psihopedagog/profesori de cultură generală şi 1 profesor-educator;
- kinetoterapeut;
- audiolog;
- profesor psihopedagog pentru psihodiagnostic;
- personal medical (asistente medicale);
- personal didactic auxiliar.

Limbile străine care se studiază în şcoală: Limba engleză – din clasa a III-a.

Oferta extracurriculară:

- extinderea activităţilor instructiv-educative în spaţiul extraşcolar;
- organizarea de programe şi pregătiri suplimentare pentru prevenirea eşecului şcolar, concursuri, pentru examenele de evaluare naţională;
- organizarea de excursii tematice;
- participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică, dans;
- organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme şi cu diferite ocazii;
- discuţii, dezbateri cu invitaţi din diferite domenii de activitate.

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL cuprinde:

- clasa a VI-a
- clasa a VII-a
- clasa a VIII-a
- clasa a VI-a B - specială.

În această etapă de școlarizare se urmărește:

- dezvoltarea achizițiilor lingvistice, a competențelor de utilizare a limbii române, a limbii moderne pentru exprimarea corectă și eficientă în diverse situații de comunicare;
- dezvoltarea capacității de a comunica folosind diferite limbaje specializate;
- dezvoltarea gândirii autonome și a responsabilității față de mediul social;
- descoperirea personală a propriilor afinități, aspirații și valori, în scopul construirii unei imagini de sine pozitive.

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL cuprinde:

- clasa a IX-a
- clasa a X-a
- clasa a XI-a
- stagii de pregătire practică.

În această etapă de școlarizare se urmărește formarea capacității de analiză a setului de competențe dobândite prin învățare, în scopul orientării spre o carieră profesională. La sfârşitul stagiilor de pregătire practică, parcurse după terminarea ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, profilul Tehnic, domeniul Industrie textilă şi pielărie, elevii obţin certificat de calificare nivel 3, calificarea profesională fiind cea de Confecţioner produse textile.

Galerie foto

Camera de stimulare polisenzorială este un spaţiu controlat, securizant şi familiar, în care putem prezenta o serie de stimuli vizuali, auditivi, olfactivi şi tactili (văz, auz, gust, miros şi atingere) cu garanţia că elevul trăieşte o experienţă de învăţare care se încadrează în limitele zonei proximei dezvoltări ale fiecărui caz în parte. Cabinetul de audiologie este dotat cu aparatură specifică si permite realizarea diagnosticului psihopedagogic şi audiologic în deficienţele de auz şi în tablourile de limbaj specifice deficienţelor de auz. Ludoteca este un spaţiu accesibil, dotat cu tot ce poate însemna joc, ordonat, catalogat, coordonat de o persoană competentă pentru a răspunde nevoilor copiilor, un spaţiu în care copii au posibilitatea să se dezvolte, să se simtă liberi şi să fie educaţi într-un mod apropiat felului lor de a fi. Sala este poziţionată la etajul al II-lea al clădirii şi este un atractiv spaţiu educaţional cu mobilier modular adaptat cerinţelor noului curriculum, materiale şi mijloace moderne de învăţământ. Clădirea școlii Minitipografia funcționează ca un atelier vocațional de pregătire profesională pentru tinerii cu surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple, în scopul încadrării lor viitoare pe piaţa muncii şi a integrării sociale. Cabinetul medical din cadrul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău. Biblioteca Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău Școala dispune de un laborator dotat cu mobilier și echipament specific, în care se desfășoară orele de biologie-fizică-chimie. Parcul "Helen Keller", din incinta Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău. Școala dispune de două săli dotate cu mobilier și echipament specific, în care se desfășoară orele de educație fizică și activitățile de kinetoterapie. Baza sportivă cuprinde teren de handbal, fotbal și baschet cu gazon artificial. Atelierul de confecţii asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico-materiale de excepţie, la standarde europene. În cadrul activităţilor din atelierul de confecţii elevii învaţă să creeze produse de îmbrăcăminte, propria fustă, bluză, pantalon, etc. şi ansambluri vestimentare complexe, atât tipare pentru femei, bărbaţi şi copii, modificări de tipare, noţiuni de bază de croitorie. Cabinetul de terapii specifice de compensare şi învăţare a limbajului se ocupă de terapia tulburărilor de limbaj (logopedie), demutizarea, audiologia educaţională şi tehnologică, educaţia vizual-perceptivă, orientarea spaţială şi mobilitatea, corectarea defectelor neuromotorii, psihoterapia comportamentală. Cabinetul AeL este locaţia în care funcţionează la nivelul liceului acest sistem educaţional informatizat. Dotările sunt conform standardelor: mobilier modern, reţea de calculatoare performante cu acces la internet, sistem de videoproiecţie, totul pentru o pregătire de excepţie a elevilor.