Liceul Teoretic Olteni
Olteni, Teleorman

Prezentare

ŞCOALA ÎN COMUNA OLTENI

 

Primele începuturi ale şcolii româneşti pe meleagurile comunei Olteni sunt cunoscute în deceniile 4 – 5 ale secolului al XIX-lea iar primii dascăli care au predat aici au fost Dincă Mârzac, numit la şcoala din Olteni şi Ioan Mastragundă, la şcoala din Râioşi (Perii Broşteni). Cele două şcoli erau în stare bună deşi materialul din care au fost construite nu era foarte rezistent (paiente de nuiele). În anul 1880 este numit învăţător preot Radu Păunescu care i-a învăţat carte pe copiii sătenilor până în anul 1916 (cu mici întreruperi), când s-a pensionat. Şcoala actuală a fost construită în anul 1909 şi avea atunci două săli de clasă, cancelarie şi locuinţă separată pentru diriginte. Primăria construieşte a treia sală de clasă în anul 1919 iar în anii '20 întâlnim 4 posturi de învăţători. Directorii şcolii în perioada interbelică au fost Tiberiu Robescu, Anghel Stoenescu şi Ilie Marin iar după al doilea război mondial: Năfrăniţă Nechifor, Albu Ion, Angelescu Maria, Mihăilescu Dumitru, Păun Gheorghe şi Ilie Stancu. Dintre învăţătorii cu o activitate îndelungată care au predat la această şcoală amintim pe: Dobrescu Marin, Dobrescu Elena, Bădescu R. Ion, Bădescu Maria, Robescu Elena, Teodor Emilia, Dumitru Constantin iar în ultimele două decenii pe Călin Iulia şi soţii Rădulescu Nicolae şi Rădulescu Victoria. Grădiniţa Olteni s-a înfiinţat în anul 1948 şi avea înscrişi la vremea aceea 57 de copii. Condiţiile în care învăţau micuţii erau dificile; sala era foarte mică şi nu era dotată cu mobilierul corespunzător.De la înfiinţarea grădiniţei şi până astăzi, preşcolarii comunei Olteni au fost instruiţi de educatoarele: Gamenţ Maria, Licoiu Florica, Olteanu Mariana, Dobrescu (Coşmeleaţă) Georgeta; Niculescu Marioara, Rada Angela, ş.a.În satul Perii Broşteni, actualul local al şcolii datează din anul 1914 şi era format din atunci din 2 săli de clasă. În anul 1961, au început lucrările de extindere a şcolii care au durat 2 ani. Dintre primii dascăli care au slujit această școală amintim numele următoare: învățător Ion Vasilescu, Rizea Ionescu, Ioan S. Radu, Gh. Avramescu, Rădulescu Ioan. Începând cu perioada interbelică şi până astăzi, învăţătorii cei mai cunoscuţi au fost: Ivănescu Maria, Ivănescu Stanu, Eugenia Tomescu, Mihail Tomescu, Rădulescu Nicolae, Ionescu Pantelimon, Rădulescu Natalia, Păun Ioana, Gică Iulia, Stoica Elena, Dicu Stana. Primii directori care au condus şcoala din această localitatea au fost: Rădulescu Ioan, Ivănescu Stancu, Rădulescu Nicolae, iar în ultimii 50 de ani: Culea Gheorghe, Ionescu Ana, Ilie Stancu, Bârleanu Petre, Dicu Jean şi Dună Constantin.