Liceul Teoretic "Miron Costin" Pascani
Pascani, Iasi

Prezentare

MISIUNEA ŞCOLII Şcoala are uşile deschise pentru toţi cei ce au „dragoste de a învăţa”, acordându-le tuturor şanse egale în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale adaptând oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii. În ultimii ani am reuşit să ne impunem printre şcolile din oraş şi din judeţ prin rezultatele elevilor noştri cât şi prin diverse acţiuni de natură ştiinţifică sau culturală de nivel local, zonal, naţional şi internaţional. Activitatea şcolii noastre a însemnat racordarea la o tradiţie prestigioasă, dar şi preocuparea pentru modernizarea demersului didactic şi a celui educativ concretizat în dotarea adecvată a cabinetelor şi laboratoarelor, diversificarea muncii pentru crearea unei ambianţe favorabile studiului. Efervescenţa intelectuală caracterizează întregul colectiv de cadre didactice, format din profesori de marcă, care ţin cont de faptul că „orice copil are un potenţial care trebuie fructificat şi talente care trebuie dezvoltate.” Director Profesor Carmen-Elena Apostol
ISTORICUL ŞCOLII Liceul Teoretic “Miron Costin” Paşcani cu clasele I-XII, judeţul Iaşi a fost înfiinţat la 1 iulie 2000 în baza ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale numărul 3587/2000, având sediul în municipiul Paşcani, strada Izvoarelor nr. 11, prin reorganizarea şcolii cu clasele I-VIII, numărul 4 Paşcani, judeţul Iaşi. Fosta şcoală cu clasele I.-VIII nr. 4 a fost înfiinţată la 15 septembrie 1976. În perioada 1977-1985 a funcţionat cu clasele I-X. În anul 1994 s-a schimbat denumirea şcolii în Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Paşcani, prin decizia ISJ Iaşi nr. 59/1994. În perioada 1994-1996 s-a realizat modernizarea şcolii prin: extinderea cu 10 săli de clasă; sala de gimnastică; laborator de informatică; amenajarea terenului de sport, a platoului pentru recreaţie şi a spaţiilor verzi. În anul 2004 au absolvit elevii primei promoţii a liceului nostru.

Galerie foto