Scoala Gimnaziala "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare
Baia Mare, Maramures

Prezentare

SCURT ISTORIC INSTITUŢIONAL

Înfiinţată în 15.09.1979, sub denumirea „Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr. 21”, ca locaş de cultură, actualmente poartă numele unui distins reprezentant al literaturii române, „Alexandru Ivasiuc”, patronul spiritual al ei.

Între 1991-1998, şcoala a fost înfrăţită cu colegiul „Jacques Prévert” din Alsacia (Franţa) în cadrul programului european de schimburi culturale şi educaţionale cu România.

Anul 2009 a adus şi primul mare eveniment din viaţa şcolii, aniversarea a 30 de ani de existenţă, moment marcat prin multiple activităţi (expoziţie de carte şi reviste, simpozion internaţional, sesiuni de referate şi comunicări ale elevilor).

Din semestrul al doilea al anului şcolar 2009-2010, în cadrul instituţiei noastre funcţionează şi patru grupe de învăţământ preşcolar (grădiniţă).

În prezent, reducându-se efectivele de elevi, unitatea noastră şcolară funcţionează doar cu program de dimineaţă şi, opţional, se realizează, după orele de curs, activităţi extracurriculare (program prelungit).

Viziunea şcolii noastre se sintetizează în sintagma următoare:

„Mai buni, mai educati, mai performanti !

Şcoala „Alexandru Ivasiuc”, deşi micuţă ca spaţiu, prin resursele materiale, dar mai ales cele umane  de care dispune, îşi menţine obiectivul principal, acela de a rămâne o instituţie de referinţă şi, mai ales, de suflet a unei bune părţi din oraşul nostru.

 

 

PROMOVABILITATEA ELEVILOR

Nr. crt.

Anul şcolar

Nr. total elevi

Nr. elevilor promovţi

Procentul de promovabilitate

1.

2009/2010

460

457

99,35%

2.

2010/2011

453

447

98,68%

3.

2011/2012

417

412

98,80%

 

REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ

Mediile generale în ultimii 3 ani şcolari

 

CICLUL PRIMAR

Nr. crt.

Anul scolar

Total elevi

Calificative

înscrişi

promovaţi

I

S

B

FB

1

2009/2010

242

241

-

31

86

124

2

2010/2011

235

232

-

25

87

120

3

2011/2012

222

220

2

28

70

122


 

CICLUL GIMNAZIAL

Nr. crt.

Anul şcolar

Total elevi

Medii generale

înscrişi

promovaţi

< 5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8 –8,99

9-9,99

10

1

2009/2010

218

215

3

11

11

100

83

10

 

2

2010/2011

221

215

6

17

8

48

59

83

 

3

2011/2012

195

192

5

13

17

56

30

74

2

REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ

MEDII DE ADMITERE

 

Nr.

crt.

Anul

şcolar

Elevi

înscrişi

Elevi

prezenţi

Medii de admitere

5 - 5,99

6 - 6,99

7 - 7,99

8 - 8,99

9 - 9,99

1.

2009/2010

44

44

2

11

13

14

4

2.

2010/2011

69

69

-

6

35

23

2

3.

2011/2012

43

43

1

10

12

15

5

An de an, elevii şi cadrele didactice  îşi unesc eforturile pentru a  obţine noi performanţe. În ultimii trei ani şcolari, am obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile naţionale, interjudeţene, judeţene.

 

REZULTATE OBŢINUTE LA  OLIMPIADE ŞI CONCURSURI

2009-2012

 

Astfel, ne putem mândri cu premii şi menţiuni la Olimpiadele şcolare, faza naţională - Limba şi literatura română, Ştiinţe socio-umane, Religie: cinci premii II, două premii III, trei premii speciale, trei menţiuni.

La Olimpiadele şcolare, faza judeţeană - Limba si literatura română, Ştiinţe socio-umane, Matematică,  Biologie, Religie: nouăsprezece premii I, douăzeci şi patru de premii II, şaptesprezece premii III, zece menţiuni.

În această perioadă, sute de elevi au participat la numeroase concursuri naţionale, interjudeţene, judeţene dintre care amintim: Concursul naţional de Evaluare în educaţie, Micul matematician, Cangurul, Euclid, Eurojunior, Smart şi altele, obţinând numeroase premii şi menţiuni.

Cadrele didactice din şcoala noastră motivează elevii să aibă încredere în forţele lor, să privească mai sigur înainte.

Atât şcoala, cât şi numeroşi dascăli, au primit, în semn de recunoaştere, diplome de onoare sau de excelenţă din partea MECTS, a Institutului Român pentru Drepturile Omului, a ISJ Maramureş, Consiliului Judeţean şi Consiliului Municipal.

ETAPA NAŢIONALĂ - 2010, 201I, 2012

 1. Olimpiada de ştiinţe socio – umane, disciplinele Educaţie civică şi Cultură civică

PREMIUL II: Paul Andreea, Pop Mihai (prof. Mociran Maria, prof. Pop Elena) , MENŢIUNE: Buşecan Ioana, Gulyas Robert (prof. Filip Maria); Pop Alexandra şi Ghişa Cristina, Lep Andreea, Tătar Roxana, Buşecan Andreea, Giurgiu Roxana, Petrice Bogdan (prof. dr. Pop Ioan, prof. Tămaş Alexandru).

MENŢIUNE: Ghişa Cristina, clasa a VIII-a, David Roxana, clasa a V-a şi clasa a VIII-a, Gherghel Lisa, clasa a V-a (prof. Hosu Maria)

 1. Corncursul „Democraţie şi toleranţă”

PREMIUL „DREPTURILE OMULUI” (singura notă de 10 din ţară) Gherghel Lisa, clasa a IV-a (prof. dr. Pop Ioan, înv. Pop Florica)

 1. Olimpiada de religie

MENŢIUNE: Ştef Alexandra, Oşan Andreea, Ciurdaş Persida (prof. Rusu Petrică, prof. Vele Firuţa, prof. Magda Gherasim)

 1. Olimpiada de educaţie tehnologică

MENŢIUNE: Tămaş Carmen (prof. ing. Oşan Mirela)

 

ABSOLVENŢI CU CARE NE MÂNDRIM

Chiar dacă suntem o şcoală de cartier, putem afirma că, în timp, am avut absolvenţi de o calitate umană şi intelectuală deosebită, remarcându-se în cariera profesională. Printre domeniile în care s-au afirmat şi au impus respect, amintim: învăţământ extern (Silaghi Marius, prof. universitar în SUA) şi intern (Mihiş Andreea, lector universitar Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), literatură comparată (Istrate Mihai, prof. Elveţia), juridic extern (Filip Codruţa, jurist Bruxelles – Comisariat pentru agricultură) şi intern (Filip Anca, av. Barou Bucureşti), medicină externă (Bârle Corneliu, medic Germania) şi internă (Prie Andrei, medic – ortopedie Baia Mare), economic extern şi intern (ec. Cavaşi Adriana, ec. Dunca Sonia - Primăria Baia Mare), filosofie (Buzdugan Gabriela, prof.), inginerie extern (Ghira Ionuţ, New York - SUA) şi intern (Czumbil Levente, ing. IT – Cluj-Napoca ), artă şi cultură ( Marina Lidia-Andreea, filarmonica din Berna şi Sibiu, Cioltea Casilda – prof. bibliotecar – Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Dobocan Romeo, realizator TV), securitate naţională (Miclăuş Veronica, Mercaş Luminiţa).

Deşi au fost de excepţie mult mai mulţi absolvenţi, din cauza spaţiului restrâns pe care îl avem la dispoziţie, nu i-am putut aminti pe toţi.

Programe şi proiecte educaţionale

Printre cele mai reprezentative proiecte ale şcolii menţionăm: Proiectul de Parteneriat Educaţional Internaţional „Muguri şi aripi”. A fost  iniţiat la Şcoala cu clasele I–VIII „Alexandru Ivasiuc”, în anul 2007 la propunerea următoarelor cadre didactice: înv. Viorica Chifor, Iuliana Onani şi prof. de limba şi literatura română Florica Drăgan. Proiectul a fost gândit ca un material compozit de poezie naţională şi internaţională, finalizat cu o premiere a celor mai bune poezii în urma unei jurizări realizate de personalităţi ale culturii maramureşene. Ulterior, „ştafeta” a fost preluată de prof. coordonatori: Cornelia Marina, Mirela Oşan, Maria Breban, Terezia Tămăşan, Maria Mociran,  Maria Filip, Daniela Dobrican, Elena Pop, Firuţa Vele şi Luminiţa Tinc.

Au participat cu creaţii elevi din: România, Austria, Belgia, Elveţia, Finlanda, Italia, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria şi chiar SUA (Melbourne- Florida şi Kansas).

În anul 2009 am organizat  Simpozionul internaţional „Comunicare în cariera didactică”, acţiune la care au luat parte elevi şi cadre didactice din mai multe state ale lumii. Amintim doar România, SUA, Elveţia,  Spania, Ucraina.

Şcoala noastră a iniţiat proiectul interjudeţean de educaţie ecologică şi civică „De ce plâng florile?” care a implicat atât profesori, cât şi elevi.

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE

 

Activitatea desfăşurată sub titlul generic „DRUMUL CRUCII – URCUŞ SPRE ÎNVIERE”– Măiestrie maramureşeană: pictură pe sticlă şi încondeiere de ouă – face parte de fapt din proiectul mai amplu „Paşi spre lumea sacră a satului maramureşean” derulat de Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare în parteneriat cu Muzeul de Etnografie şi Artă Populară.

Scopul iniţierii acestui parteneriat a fost stimularea interesului pentru cunoaşterea – în profunzime – a tradiţiilor şi creaţiilor populare, educarea copiilor în scopul păstrării valorilor spirituale şi materiale ale satului maramureşean.

Rezultatele activităţii s-au concretizat în icoane pe sticlă şi ouă încondeiate care au fost expuse în şcoală şi la Biserica „Buna Vestire” cu care şcoala noastră desfăşoară permanent activităţi în parteneriat.

De asemenea, cei care au deprins tehnica încondeierii ouălor şi a picturii pe sticlă au devenit „maeştri” pentru învăţăceii de vârstă mai mică. Ca atare, parteneriatul cu Muzeul de Etnografie şi Artă Populară este o tradiţie a şcolii, activităţi comune derulându-se din 2001, iar perpetuarea se realizează prin transmiterea tehnicilor învăţate de la o generaţie la alta.

În prezent, proiectul se derulează sub coordonarea prof. bibliotecar Elena Pop – iniţiatoarea acestuia, prof. de limba franceză Pop Eliza, prof. de religie Vele Firuţa şi învăţătoare Tămăşan Terezia şi prof. Mociran Maria.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Resurse logistice

 

 • 4 săli de grupă, 19 săli de clasă
 • Cabinete (informatică, matematică, română, biologie, chimie, religie)
 • Bibliotecă cu peste 15 000 de volume
 • Cabinete metodice – ciclul primar
 • Cabinet de logopedie şi consiliere şcolară
 • Teren sportiv
 • Contabilitate proprie
 • Secretariat deschis publicului în permanenţă

 

 

Curriculum la Decizia Şcolii


 • Învăţământul primar

Limbă şi comunicare: „Literatura pentru copii”, „Le français petit à petit”

Limba engleză clasele I-II

Matematică: „Matematică distractivă”

Ştiinţe: „Curiozităţi din lumea naturii”

Om şi societate: „Educaţie pentru cetăţenie democratică”

 • Învăţământul gimnazial

Biologie: „Educaţie pentru sănătate”

Chimie: „Implicaţiile chimiei în procesele biologice”

Geografie: „Curiozităţi geografice”

Informatică:  „Prietenul meu, calculatorul”

Cultură civică: „Morală şi mitologie”, „Codul bunelor maniere”

Pedagogi cu vocaţie, cadrele didactice din şcoala noastră s-au preocupat mereu să ofere elevilor materiale de studiu alternative, publicând mai multe auxiliare didactice. Amintim doar câteva nume: prof. dr. Ioan Pop, prof. Maria Mociran, înv. Tămăşan Terezia, prof. Cornelia Marina, prof. Maria Filip, înv. Valeria Mihiş, înv. Florica Pop, prof. Mirela Oşan, prof. Camelia Pop, prof. Eliza Pop, prof. Victoria Sabo.

 

 

Galerie foto

Fotografiile reprezintă spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea clasele pregătitoare. Fotografiile reprezintă spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea clasele pregătitoare. Fotografiile reprezintă spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea clasele pregătitoare. Fotografiile reprezintă spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea clasele pregătitoare. Fotografiile reprezintă spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea clasele pregătitoare. Fotografiile reprezintă spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea clasele pregătitoare. Fotografiile reprezintă spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea clasele pregătitoare. Spatii in care lucreaza elevii din clasele pregatitoare.