Școala Gimnazială Bălcaciu
Balcaciu, Alba

Prezentare

... este școala care are ușile deschise pentru toți cei care au nevoie de educație, care asigură apropierea între oameni, cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase.Dorim ca în școala noastră fiecare elev să se simtă ca într-un mediu familial, bucurându-se de șanse egale,idiferent de etnie și religie.
Implementarea noii reforme în învățământ ,a adus baze materiale școlii,moderniării și adaptări specifice noilor cerințe edcaționale:laborator de calculatoare, xerox, bănci,catedre și dulapuri noi,materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor de fizică,chimie și biologie(prin fonduri primite de la minister).
În cadrul ei se desfășoară procesul de învățământ pentru clasele I-VIII intr-o singură serie cu predare în limba româna.
Școala Gimnazilă Bălcaciu este o școala mică.Cursurile se desfășoră intr-o clădire construită în anul 1968/1969, care a fost modernizată(uși și geamuri termopan , încălzire centrală ).Clădirea are opt săli de clasă ,sală profesorală , direcțiune , bibloteca funcționează intr-o sală de clasă , iar ca anexe arhiva si grup social modern.