Scoala Gimnaziala "Gheorghe Popadiuc" Radauti
Radauti, Suceava

Prezentare

Scurt istoric


„În anul 1844 ia fiinţă în Rădăuţi …o şcoală românească, cu trei clase  cunoscută sub numele de Şcoala lui Gheorghe Popadiuc.” ( Petru Rezuş- Contribuţii la istoria oraşului Rădăuţi, Bucureşti 1975, pag.71). Din anul 1844 până în anul 1902, cursurile cu elevii s-au desfăşurat într-o casă de lemn cu două săli. Iar din anul 1902 cursurile s-au desfăşurat într-un local nou construit la insistenţele fostului director Gheorghe Popadiuc. În cursul anilor a fost suplimentat numărul sălilor de clasă. Din anul 1973, în cadrul şcolii funcţionează şi două grupe de grădiniţă. Astăzi grădiniţele, structuri ale şcolii, au spaţiu de funcţionare separat.

 

 

Valorile promovate în unitatea noastră:

CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA STANDARDE EUROPENE ŞI


CENTRAREA EDUCAŢIEI PE ELEV.

ATITUDINE PROACTIVĂ

RESPONSABILITATE SOCIALĂ

DORINŢA DE PERFECŢIONARE CONTINUĂ.

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII


Şcoala noastră va fi instituţia care va descoperi şi dezvolta aptitudini, va încuraja competiţia şi performanţa, munca în echipă, formarea gândirii critice şi va oferi şanse reale de orientare în carieră.

Derivă din nevoile de educaţie identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta şcolară vizând următoarele aspecte:

- Dezvoltarea individuală a elevului pe toate planurile.

- Crearea unui climat de muncă şi învăţare şi creativ.

- Pregătirea pentru adaptarea la viaţa şcolară, apoi cea socială.

 

 

MISIUNEA ŞCOLII


Ne propunem crearea condiţiilor de acces la educaţie de calitate şi înaltă performanţă pentru preşcolarii şi elevii noştri, în vederea formării lor pentru viaţă.

Suntem deschişi pentru asigurarea cadrului educaţional pentru comunitatea locală, serviciile pe care le oferim au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor, egalitatea şanselor între participanţi şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.

Şcoala, ţinând cont de calitatea ei şi de comunitatea locală, va avea uşile deschise pentru toţi cei care doresc şi care au nevoie de educaţie, căutând să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi autonom.

Fiecare elev va avea o şansă de reuşită.