Școala gimnazială "Gh.Pătrașcu"
Buruienesti, Neamt

Prezentare

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE PĂTRAŞCU”

Adresa: STR. AL. I. CUZA NR. 82, SAT BURUIENEȘTI, COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. telefon:
0233780504 Nr. fax:0233780504
Forma Proprietate:
DE STAT
Tip Unitate:
Unitate cu personalitate juridica
Nivele de scolarizare:
Prescolar || Primar || Gimnazial

E-mail: scoalaburuienesti@yahoo.com

 

VIZIUNEA ŞCOLII

Este de promovare a valorii prin activităţi, programe, proiecte, pentru a oferi elevilor un mediu educaţional echilibrat şi stimulativ, o educaţie de tip european şi posibilitatea, pentru toţi copiii, de a atinge nivelul maxim de performanţă.

 

MISIUNEA

Şcoala gimnazială „Gh.Pătrașcu”, Buruienești, com. Doljești, jud. Neamț, oferă şanse egale tuturor elevilor, într-un climat sigur şi plăcut, încurajându-i să-şi dezvolte competenţe, pentru a asigura transferul cunoştinţelor în situaţii contextuale noi, în vederea adaptării la o societate în continuă schimbare.

 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Istoric:

 

Unitatea de învăţământ  Şcoala Buruieneşti a fost înfiinţată în anul 1884 de către autorităţile vremii asigurînd nevoile de culturalizare ale copiilor din sat. Din anul 2002, în memoria preotului Gheorghe Patraşcu, fiu al satului, om cu înalte calităţi spirituale, culturale şi morale, şcoala a purtat numele de Şcoala cu cls I-VIII “Gheorghe Patraşcu”,  Buruieneşti. În istoria sa, Şcoala gimnazială “Gheorghe Patraşcu”  Buruieneşti a avut şi statut de şcoală complementară, şcoală de ucenici, şcoală de arte şi meserii. Unitatea are personalitate  juridică, cu o grupă grădiniţă, 10 clase înv. primar din care 2 clase pregătitoare  şi 8 clase înv. gimnazial şi nu cuprinde  structuri arondate avand cu un total de 386 preşcolari şi elevi.

 

DOTĂRILE MATERIALE

Şcoala gimnazială Gheorghe Patraşcu are 3 corpuri distincte:

Corp A  este format din:

-          7 săli de clasă;

-          Cabinet AEL;

-          Laborator Educaţie tehnologică;

-          Cancelarie, toate dotate cu infrastructură corespunzătoare şi mobilier ergonomic.

 

Corpul B este format din:

-          9 săli de clasă;

-          1 sală de gimnastică cu 2 vestiare;

-          1 sală de festivităţi cu 180 locuri;

-          Cabinet director;

-          Secretariat;

-          2 săli cu material didactic.

Corpul C este format din:

-          2 săli de clasă;

Bibliotecă cu 3500 de volume cu calculator şi acces la internet plus Centru Documentare şi Informare,

sală dotată cu 10 calculatoare racordate la internet şi 10 imprimante.  Școala mai deține în  plus alte 40 calculatoare funcţionale cu acces la internet.

Elevii şcolii au acces la terenul de sport multifuncţional cu gazon sintetic şi instalaţie de nocturnă, atît în timpul orelor de educaţie fizică, cît şi după ore. Biblioteca este deschisă 8 ore pe zi/ 1 săptămînă da, 1 nu.

Nu deţinem mijloace de transport pentru elevi, acestea nefiind necesare.

 

 

 

 

 

 

Galerie foto

Vizita Franta Vizita Franta Vizita Franta Curs festiv 2013 Curs festiv 2013 Curs festiv 2013 Curs festiv 2013 Curs festiv 2013 Curs festiv 2013 Curs festiv 2013 Curs festiv 2013 - 8A si 8B http://www.ziarulderoman.ro/41334/lectii-de-protejare-a-vietii/ ISU teren sport - gazon sintetic aici facem gimnastica, fotbalul pe teren! aici se pun pun bazele invatarii prin joc Data in functiune in 2010