Scoala Gimnaziala Gherta Mica
Gherta Mica, Satu Mare

Prezentare

Scoala Gimnaziala Gherta Mica

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Gherța Mică

Limba de predare: Limba română

Adresa: Loc. Gherța Mica, str.Școlii, nr.6 jud. Satu Mare

Telefon/Fax: 0261/838003

Email: scoalagimnazialaghertamica@yahoo.com

Director: Roman Nicoleta Georgeta

Numar clase pe nivele de invatamant: invatamant primar: 6

                                                             Invatamant gimnazial: 5

 

Situată în centrul comunei Gherța Mică, Școala Gimnazială Gherța Mică este o institutie cu personalitate juridică, având în componență și o structură arondată - Grădinița cu Program Normal Gherța Mică.

Şcoala Gimnazială Gherța Mică, judeţul Satu Mare, este datată din anul 1960. Limba de predare este româna. În prezent şcoala are trei cicluri de predare, preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, într-un singur schimb.

Dispunem  de  patru  corpuri  de  clădire:

  • corpul  vechi,  complet renovat cuprinzând 6 săli de clasă,  sală profesorală, secretariat, direcţiune, o sală multifuncţională, grup sanitar și o sală utilizată de preșcolari.
  • corpul nou, P+E, construit prin cofinanţare Primăria Gherța Mică – M.E.N, care cuprinde 10 săli de clasă, un cabinet de informatică, grup sanitar,directiune, camera centralei termice şi  sală cu materiale didactice.
  • corpul G.P.N. Susani
  • corpul G.P.N. Oșvareu

De asemenea la școala din centru avem un teren de sport.

Colectivul de cadre didactice este constituit din 30 persoane:

Dintr-un total de 21 cadre didactice care funcţionează în şcoala noastră, peste 90 % au gradul I, 19 sunt titulare, iar 2 sunt suplinitoare calificate.Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare, dar se înregistrează o mişcare a personalului didactic în ceea ce priveşte cele două catedre rezervate (director, viceprimar ), trei posturi rezervate cadrelor didactice aflate în concediu de îngrijire a copilului și două posturi incomplete.

Anul şcolar 2019– 2020 găseşte Şcoala Gimnazială Gherța Mică cu un efectiv de 70 de preşcolari, 129 elevi în învăţământul primar şi 96 de elevi în învăţământul gimnazial.

Cadrele didactice şi conducerea Şcolii sunt un exemplu al abordării în practică a conceptelor Reformei, asigurând noi şi importante avantaje educaţionale tinerilor din zona arondată şcolii. Ele urmăresc ca fiecare unitate şcolară aparţinătoare să fie un adevărat lăcaş de cultură şi civilizaţie care să aibă uşile deschise pentru toţi cei ce au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie. Pentru atingerea acestui deziderat se urmăreşte dezvoltarea profesională a tuturor cadrelor didactice în scopul aplicării corecte a legislaţiei şcolare şi a planurilor de învăţământ, precum şi formarea continuă a acestora, lucru ce va permite asigurarea unui învăţământ de calitate, competitiv. Şcoala noastră a colaborat eficient cu unităţi de învăţământ din judeţ şi cu instituţii de cultură şi sport. Partenerii educaţionali sunt: Poliţia Rutieră, medicul Cabinetului medical din comună etc. Elevii școlii au participat la programul SNAC. Am desfăşurat activităţi comune cu Crucea Roşie, participand la concursul ,,Sanitarii Pricepuți”.


 

 

Galerie foto

cerc pedagogic 18,11,2015 cerc pedagogic 18,11,2015 cerc pedagogic 18,11,2015 Fotografii cerc pedagogic invatamant primar Gherta Mica Demonstratie de folosire a stingatorului in caz de incendiu Demonstratie de folosire a stingatorului in caz de incendiu Demonstratie de folosire a stingatorului in caz de incendiu Demonstratie de folosire a stingatorului in caz de incendiu ecologizarea vaii din localitate ecologizarea vaii din localitate ecologizarea vaii din localitate ecologizarea vaii din localitate ecologizarea vaii din localitate ecologizarea vaii din localitate ecologizarea vaii din localitate ecologizarea vaii din localitate mars non-violenta mars non-violenta mars non-violenta mars non-violenta mars non-violenta decoratiuni decoratiuni felicitare felicitare felicitare