Scoala Gimnaziala Girceni
Garceni, Vaslui

Prezentare

”Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate să înveți.”

N. Iorga

 

MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE

Școala Gimnazială nr.1 Gîrceni  are ca misiune educaţia şi instruirea tinerei generaţii - formarea unui absolvent responsabil, autonom, în măsură să decidă asupra carierei, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să posede competenţe care să permită orientarea şi inserţia activă într-un mediu social a cărui principală caracteristică este accelerarea ritmului schimbării.

Promovând valorile europene – egalitatea șanselor, nondiscriminarea, respectul și prețuirea diferenței culturale, armonia, toleranța, empatia, solidaritatea umană – învățăm să trăim împreună, transformând diferențele în avantaje pentru propria dezvoltare

VIZIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE

Procesul educativ promovat de Școalanr. 1 Gimnazială  Gîrceni are ca scop formarea centrată pe elev, abordarea interdisciplinară, utilizarea metodelor interactive, precum şi evaluarea competenţelor pentru atingerea unor performanţe superioare prin:

  • §  componentele curriculumului vor asigura practicarea unui învăţământ care să profileze caractere şi să asigure formarea tânărului apt să facă faţă schimbărilor rapide;
  • §  conceperea unităţii de învăţământ ca principal furnizor de servicii educaţionale, în cadrul căreia elevul să fie permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare;
  • §  managementul educaţional trebuie să devină parte componentă a culturii profesionale a cadrelor didactice, alături de cultura de specialitate şi de cea psihopedagogică;
  • §  centrarea activităţii profesorului pe comportamentele specifice rolurilor de organizator, mediator şi consilier al experienţelor de învăţare;
  • §  formarea şi stimularea corpului profesoral în aplicarea metodelor interactive de grup,utilizarea instrumentelor moderne de predare-învăţare, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale din Uniunea Europeană;
  • §  creşterea rolului managerului şi a echipei manageriale în formarea echipelor de colaboratori, în promovarea „omului potrivit la locul potrivit”, alocarea resurselor umane existente şi identificarea posibilităţilor de optimizare a valorii capitalului uman disponibil;

Galerie foto

CONCURS SPORTIV CONCURS SPORTIV CONCURS SPORTIV DECOR DE LA LECȚIA DESCHISĂ imagini din școală CONCURS SPORTIV Elevii lucrează cu multă plăcere Elevii claselor I-IV i-au pregătit lui Moș Crăciun un dar - o carte lucrată cu migală. PROIECT EDUCAȚIONAL DERULAT ÎN PARTENERIAT CU PRIMĂRIA COMUNEI GÂRCENI, BIBLIOTECA COMUNALĂ GÂRCENI ȘI SCHITUL MĂLINEȘTI DECOR DE LA LECȚIA DESCHISĂ imagini din școală DECOR DE LA LECȚIA DESCHISĂ imagini din școală ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ DE CRĂCIUN ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ DE CRĂCIUN