Scoala Gimnaziala Nr.1 Zanesti
Zanesti, Neamt

Prezentare

SCURT  ISTORIC

Comuna Zănești este situată în partea de N - E a țării, în Depresiunea Cracău -  Bistrița  și aparține județului Neamț din 1968.

Prima atestare documentară despre comuna Zănești datează din timpul lui Ștefan cel Mare, document care dovedește că domnitorul dăruiește Mănăstirii Tazlău satele: Zănești, Fauri, Stolnici, din ocolul curților de la Piatra.

În prezent comuna Zănești are 6702 locuitori, o școală cu șapte corpuri, șapte biserici ortodoxe,  primărie, poliție, dispensar uman, oficiu postal etc.

Școala din Zănești este atestată în documentele istorice la mijlocul secolului al XIX – lea, după  Reforma lui Cuza (1864), mai precis în anul 1865. Primul lacaș al  școlii are ca sediu conacul  moșierului Heller.

La început școala avea patru săli de clasă, învățământul nefiind obligatoriu, iar din  1865 învățământul primar devine obligatoriu, prin efectul Legii Învățământului. După primul  război mondial apar și cursurile claselor V - VII; după anul 1934 școlile se demixează, corpul  respectiv de clădire devine Școala de Băieți cu clasele I - VII. După noua reformă, în incinta aceleeași curți se construiește un nou corp de clădire care se dă în folosință în anul 1963,  cunoscut sub numele de corpul A, iar vechiul corp de clădire - corpul B.

Celor două corpuri de clădire li se alătură în vara anului 2005 un corp nou construit prin  proiectul de Reabilitare al Învățământului Rural cu cinci săli de clasă.

Din anul şcolar 2005-2006, Şcoala nr. 1 devine singura şcoală cu personalitate juridică de pe raza comunei Zăneşti, ei arondându-i-se Şcoala cu clasele I - VIII nr. 2 şi Şcoala cu clasele I - VIII Traian.

MISIUNEA Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Zănești este:

Şcoala Gimnaziala nr. 1 Zanesti, oferă educaţie de bază copiilor, in vederea dezvoltarii capacităţii de adaptare şi orientare astfel încât fiecare absolvent să devină “omul potrivit la locul potrivit”, persoană activă, responsabilă şi receptivă la nevoile societăţii contemporane.

VIZIUNEA Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Zănești este:

Școala noastră iși  propune să devină o şcoală de referință pentru învăţământul nemțean în care, având drept partener comunitatea locală, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni „cel mai bun”.

DEVIZA şcolii:

”Este uşor să înveţi a merge, important este încotro te îndrepţi!”

Galerie foto

Structura Școala 2, iarna 2005 Corpul B, iarna Școala, iarna Structura Școala 2, iarna 2005 Corpul B, iarna Școala, iarna Structura Școala 2, iarna 2005 Corpul B, iarna Școala, iarna