Scoala Gimnaziala Racsa
Racsa, Satu Mare

Prezentare

Scoala Gimnazială Racsa este situată in judeţul Satu Mare în ţinutul Ţării Oaşului ,în centrul comunei Racşa . Instituţia este atestată ca şi Şcoala connfesională pe lângă Biserica din localitate, din anul 1948.

 

Şcoala este compusă din 3 corpuri de clădiri , ultima fiind construită şi dată în folosinţă pentru ciclul primar în anul 2003.

 

Cele trei corpuri de clădiri au fost reabilitate în perioada 2007-2011 aducându-se îmbunătăţiri la sistemul de încălzire, la izolaţie şi s-au construit grupurile sanitare interioare.

 

Scoala Gimnazială Racşa funcţionează în cele 3 corpuri de clădiri cu un număr de 12 săli de clasă, cabinet de informatica, bibliotecă , 2 săli profesorale, direcţiune şi spaţii administrative.

 

Şcoala Gimnazială Racşa este unitate cu personalitate juridică.

 

În anul şcolar 2020-2021, funcţionează 2 grupe de grădiniţă (GPN) , 4 clase la ciclul primar din care: 1 clasă pregătitoare, 3 clase primare la Şcoala Racşa  şi 3 clase la ciclul gimnazial la Şcoala Racşa.

 

Şcoala Gimnazială Racşa în anul şcolar 2020-2021 are:

- 35 de copii la ciclul preşcolar

- 61 de elevi la ciclul primar

- 36 la de elevi la ciclul gimnazial

 

VIZIUNEA SCOLII

 

 Şcoala noastra va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea , părinţii vor găsi un partener de calitate în educaţie , iar cadrele didactice vor oferi tuturor ştiinţa de a reuşi.

 

 MISIUNEA ŞCOLII

 

  Să ducă mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogăţind şi perfecţionând an de  an imaginea şcolii.


 Să asigure accesul egal şi sporit la educaţie al tuturor copiilor printru-un parteneriat cu familia.

 Să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi adaptării flexibile la schimbare.

Să respecte şi să valorifice pozitiv diferenţele,să promoveze tolerenţa şi echitatea în toate demersurile educative formale,informale şi nonformale.

Să formeze competenţele necesare continuării lor în realizarea carierei în viaţă.

Galerie foto

desfasurarea unei ore la clasa pregatitoare -Inv.Lişcă Raluca fotografia infatiseaza activitatea de cunoastere a unitatilor de masa desfasurarea unei ore la clasa pregatitoare -Inv.Lişcă Raluca