Scoala Generala "Artemiu Publiu Alexi" Singeorz-Bai
Sangeorz-Bai, Bistrita-Nasaud

Prezentare

 

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ


ARTEMIU PUBLIU ALEXI”


SÎNGEORZ - BĂI


Str. REPUBLICII, Nr. 38

Tel/Fax: 0263371009

Email: sgsingeorzbai@yahoo.com

 

SLOGAN:

”Eficienţă, calitate, performanţă”

 

ARGUMENT


Şcoala Generală “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” din SÎNGEORZ-BĂI proiectează şi aplică politica educaţională a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind învăţământul preuniversitar, pornind de la priorităţile politicii educaţionale:

· Calitate

· Descentralizare

· Performanţă

· Eficienţă

· Standarde europene

· Acces egal la educaţie

· Învăţare continuă

· Oferte educaţionale diversificate

· Resurse umane bine pregătite, implicate, responsabile, motivate, cu disponibilităţi pentru schimbare şi dezvoltare profesională

 

Şcoala Generală “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” se află în oraşul Sîngeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud, pe DN 17D, la o distanţă de 56 de kilometri faţă de reşedinţa de judeţ, municipiul Bistriţa.  Şcoala Generală “Artemiu Publiu Alexi”, este unitate coordonatoare, cu personalitate juridică, având în coordonare Şcoala Generală Valea Borcutului clasele I - IV, cu 65 de elevi (câte o clasă pe nivel) şi Şcoala Generală Cormaia clasele I - VIII, cu 104 elevi (câte o clasă pe nivel). Datorită fluctuaţiei natalităţii în localitate numărul de clase în care îşi desfăşoară cursurile cei 979 de elevi ai şcolii “Artemiu Publiu Alexi” variază de la an la an. Astfel în anul şcolar 2010 - 2011cele două localuri ale şcolii noastre au găzduit:

  • clasa I     - 5 clase
  • clasa II    - 5 clase
  • clasa III   - 6 clase
  • clasa IV   - 5 clase
  • clasa V    - 4 clase
  • clasa VI   - 6 clase
  • clasa VII  - 6 clase
  • clasa VIII - 6 clase

 

Colectivul didactic pe care îl punem la dispoziţia elevilor este format din 21 de învăţători şi 35 de profesori, toţi calificaţi pe disciplinele pe care le predau. Elevii dispun de o bibliotecă bine dotată, o sală de sport pentru orele de specialitate, laboratoare dotate după standarde europene pentru orele de Fizică, Chimie şi T.I.C., atelier şcolar pentru orele de Educaţie Tehnologică, cabinet medical şi cabinet de psihopedagogie şi consiliere şcolară.

 

Galerie foto

În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeu În vizită la muzeu În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate În vizită la muzeul din localitate Bucuria zăpezii Bucuria zăpezii Bucuria zăpezii Bucuria zăpezii Bucuria zăpezii Bucuria zăpezii Bucuria zăpezii Bucuria zăpezii Proiectul Creangă Proiecte ale copiilor Proiecte ale copiilor Proiectul Creangă Proiectul Creangă Proiectul Creangă Proiectul Creangă Proiectul Creangă Proiectul Creangă Proiectul Creangă Proiectul Creangă Diplome Creaţii Proiecte ale copiilor Proiecte ale copiilor Proiecte ale copiilor Proiecte ale copiilor Proiecte ale copiilor Proiecte ale copiilor Proiecte ale copiilor Proiecte ale copiilor CLASELE V - VIII CLASELE I - IV ARTEMIU PUBLIU ALEXI