Scoala Gimnaziala Bircii
Bircii, Olt

Prezentare

În anul 1898 se construiește prima școală în comuna Bircii pe terenul donat de Petrache Iancu, primarul comunei din acea vreme, având ca învățător pe Nicolae Stoicescu.

În prezent activitatea didactică se desfășoară în două localuri, grădiniță și scoală gimnazială.  Şcoala a fost dotată cu material didactic modern (calculatoare, imprimante, copiator, videoproiector, aparatură didactică destinată cabinetelor de: biologie, istorie-geografie, fizică-chimie); de asemenea dispune de cabinet educaţional AEL, alimentare interioară cu apă şi centrală termică

.Cadrele didactice ale şcolii – în majoritate tineri – şi-au găsit vocaţia în profesia de dascăl, implicându-se în activităţi şcolare şi extraşcolare, participând la cursuri de abilitare curriculară  sau de altă natură organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Olt, realizând parteneriate şi protocoale de colaborare cu instituţii locale şi judeţene, participând la evenimentele realizate pe plan local sau judeţean şi la simpozioane judeţene, interjudeţene şi internaţionale.

Din dorinţa de a-i antrena pe elevii noştri în activităţi diverse, din dorinţa de a le dezvolta gustul pentru frumos, de a-i face să nu uite tradiţiile şi obiceiurile locale, de a fi la curent cu evenimentele culturale şi cu intrarea României în Uniunea Europeană, am realizat proiecte de parteneriat educaţional  în colaborare cu Casa Corpului Didactic Olt, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Şcoala cu clasele I-VIII Scorniceşti, Şc. Coloneşti, Jitaru , Mărgineni,  Poboru, Scărişoara, Şc Mathias Hammer- Anina, jud. Caraş Severin, Şc. cu cls I-VIII Jariştea, jud. Vrancea, Liceul Potcoava, Şc. Icoana, Şcoala  nr. 81 Bucureşti. De asemenea, am încheiat protocoale de colaborare cu: Ansamblul Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului, Ansamblul Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Oltul,  Parohia Negreni şi Bircii, Biblioteca Scorniceşti, Muzeul Judeţean Olt, Casa de Cultură Scorniceşti.

Activităţile cultural-artistice organizate cu elevii şi pentru elevi au întotdeauna reale valenţe educative. Elevii participanţi la aceste activităţi – şi nu sunt puţini la număr – sunt îndrumaţi să aprecieze modestia, cinstea, hărnicia, politeţea, curajul, punctualitatea şi frumosul din artă şi viaţă, toate aceste calităţi în antiteza cu superficialitatea, lenea, laşitatea, lăcomia etc.