Școala Gimnazială "Dr. Joseph Szolomayer" Cămin
Camin, Satu Mare

Prezentare

 

Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar, 2020-2021și Lista privind transparența veniturilor salariale cf. art. 33, alin.(1) din Legea nr. 153/2017 se află în „Broșura prezentare”. Alte informații privind înscrierea se găsesc la butonul „Informații utile”

 

Şcoala Gimnazială "Dr. Joseph Szolomayer" Cămin funcţionează ca personalitate juridică, începând cu anul şcolar 2004-2005, pe baza Deciziei nr. 554/13.12.2004 a ISJ Satu Mare.

Unitatea şcolară are ca structură Grădiniţa cu program prelungit Cămin.

Baza materială este foarte bună, clădirea grădiniţei a fost reabilitată prin program de finanţare guvernamentală, s-a construit un grup sanitar modern şi o clădire a şcolii a fost răscumpărată în anul 2009 de la Parohia romano-catolică din comună, şi partea exterioară reabilitată

Toate sălile de clasă şi grupă sunt dotate cu mobilier modern, ergonomic, unitatea dispune de două laboratoare dotate cu material didactic necesar şi aparatură IT (calculatoare, tablă interactivă, aparate audio, TV plasma), în fiecare sală de clasă sunt montate video-proiectoare şi ecrane de proiecţie, există acces internet wireless, asigurând implementarea procedurilor moderne de predare-învăţare în activitatea instructiv-educativă.

Comunitatea locală, precum şi autorităţile locale au acordat un sprijin maxim unităţii şcolare până în prezent şi sunt hotărâţi să-şi continue această activitate.

Fundaţia „Szolomayer „ din comuna Cămin a acordat un sprijin financiar substanţial pentru dotarea unităţii cu mijloace şi materiale didactice necesare pentru organizarea unor activităţi extraşcolare, excursii, etc. Fundaţia „ Pro discipulis ab kalmandi”  acordă de asemenea sprijin financiar pentru asigurarea hranei copiilor de la grupa prelungită.

În concluzie la unitate şcolară din comuna Cămin sunt asigurate condiţii materiale corespunzătoare pentru o educaţie modernă a copiilor şi elevilor.

Şcoala dispune de resurse umane posibile de a presta o activitate educativă eficientă şi de calitate oferind şanse elevilor de a-şi continua studiile după absolvirea clasei a VIII-a la licee de orice profil.