ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEANU MARE
Ceanu Mare, Cluj

Prezentare

VIZIUNEA ŞCOLII

 

~ Este de promovare a valorii prin activităţi, programe, proiecte, pentru a oferi elevilor un mediu educaţional echilibrat şi stimulativ, o educaţie de tip european şi posibilitatea, pentru toţi copiii, de a atinge nivelul maxim de performanţă.~

 

 

MISIUNEA

 

Şcoala Gimnazială Ceanu Mare oferă şanse egale tuturor elevilor, într-un climat sigur şi plăcut, încurajându-i să-şi dezvolte competenţe, pentru a asigura transferul cunoştinţelor în situaţii contextuale noi, în vederea adaptării la o societate în continuă schimbare.

 

 

COORDONATELE INSTITUŢIEI:

 

TIP DE SCOALĂ: ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ

 

STRUCTURI ŞCOLARE SUBORDONATE: ŞCOALA PRIMARĂ IACOBENI

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOIAN

 

ŞCOALA PRIMARĂ BOLDUŢ

 

NIVELURI DE INVĂŢĂMÂNT : - PREŞCOLAR

 

- PRIMAR

 

- GIMNAZIAL

 

LIMBA DE PREDARE : LIMBA ROMÂNĂ

 

COORDONARE : MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

 

ADRESA: COM. CEANU MARE , NR. 381 , JUD. CLUJ

 

TELEFON : 0264- 327110

 

FAX : 0264- 327110

EMAIL : ceanumare2007@yahoo.com