Scoala Gimnaziala Chinteni
Chinteni, Cluj

Prezentare

Obiectivul primordial al școlii este de a forma elevi responsabili și motivați, încrezători în forțele proprii și cu  cunoștințe necesare adaptării sociale și profesionale pe tot parcursul vieții și formarea personalității umane creative.

I.Date geografice

Școala gimnazială Chinteni este situată în satul Chinteni din comuna Chinteni, una dintre unitățile teritoriale mari ale județului Cluj, aflată în imediata vecinătate a municipiului Cluj- Napoca, pe drumul judetean DJ109A.

Cele 9 sate aparținătoare comunei sunt: Chinteni, Deușu, Vechea, Măcicașu, Sânmartin, Satu-Lung, Pădureni, Feiurdeni și Săliștea Veche. Comuna are o suprafața de 98 km2 și o populație de 2705 locuitori.

Satul este atestat documentar din anul 1263, așa cum reiese dintr-un act de donație al regelui Bella al IV - lea către Abația Benedictină din Cluj - Mănăștur, dar urmele de ceramină descoperite aici conduc până în Neolitic.

II. Despre noi

Școala Chinteni a luat ființă încă înainte de anul 1886, fiind divizată pe confesiuni: secția cu limba de predare maghiară, secția reformată, romano-catolică, greco-catolică si secția română.

După Unire, în anul 1920, ia ființă Școala Romănescă, având și o secție maghiară. Din anul 1944 , școala s-a divizat din nou în secție română și secție maghiară, în prezent rămânâd doar secția română.

Școala își desfășoară activitatea în două corpuri de clădiri: unul nou, constuit printr-un program finanțat de Banca Mondială și derulat de I.S.J. Cluj, alcătuit din trei săli de clasă, două birouri și o sală pentru grădiniță, dotate cu mobilier nou și un corp cu patru săli reabilitat si dotat cu mobilier de Primăria Comunei Chinteni