Scoala Gimnaziala Costestii din Vale
Costestii din Vale, Dambovita

Prezentare

PREZENTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE COSTESTII DIN VALE

Școala Gimnazială Costeștii din Vale este amplasată în centrul comunei Costeștii din Vale, aceasta având în componența sa doua structuri :  Școala Primară Mărunțișu și Școala Primară Merișu, în incinta acestora funcționând și gradinițele.

Pentru fiecare nivel de pregatire şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).

Numãrul total de elevi care urmeazã cursurile şcolii este de 416 elevi  dintre care 100 la învățământul secundar, 189 la învãţãmântul primar şi 127 la clasele V-VIII. Şcoala funcţioneazã cu un numãr de 32 de cadre didactice calificate (18 profesori titulari, 14 profesori suplinitori), în 3 locații, cu un numãr de 10 sãli de clasã, 2 laboratoare de informatică ,o salã de sport.

Biblioteca şcolii are un numãr de 10335 de volume din literatura românã şi universalã, cãrţi ştiinţifice,de arta, pedagogice, care acoperã nevoia de informare a elevilor şi a cadrelor didactice.

Cãutând permanent sã valorizeze resursele umane pe o piaţã şcolarã competitivã, şcoala noastrã şi-a redirecţionat resursele şi oferta educaţionalã în funcţie de nevoile reale ale comunitãţii, iar principalul beneficiar al strategiei sale este elevul. De aceea toate eforturile sunt centrate pe satisfacerea intereselor elevilor promovând un învãţãmânt echitabil, cu sanse egale de acces şi reuşitã pentru toţi. Familia are un loc bine definit, fapt ce se poate constata din toate acţiunile commune realizate în plan curricular şi material-financiar.

– Relaţia dintre şcoalã şi comunitate s-a îmbunãtãţit simţitor. Primãria, biserica, diverşi agenţi economici, poliţia, pompierii, corpul gardienilor publici şi alte organisme şi instituţii preocupate de problemele şcolii, au stabilit o colaborare deschisã cu noi.

Exista, la nivelul întregii colectivitãţi, relaţii bazate pe colaborare, toleranţã şi democraţie, cultivarea competiţiei şi a responsabilitãţii.

– Baza didacticã este bine pusã la punct. Exista un cadru ambiental plãcut, ergonomic, stimulativ, igienic, climatizat corespunzator.

– Relaţiile interpersonale (profesor – elev, conducere – subalterni, profesori – părinţi, profesori – profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ.

– Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora.

Starea fizică a spaţiilor şcolare este corespunzatoare şi se incadreaza in normele de igienă .