SCOALA GIMNAZIALA CRISTESTI
Cristesti, Mures

Prezentare

Localitatea Cristeşti este aşezată în Transilvania, pe malul stâng al Mureşului. În locul aşezării a fost o colonie romană, fapt dovedit de descoperirile arheologice. Prima atestare documentară a localităţii provine din anul 1332, SANTA CRUCE, în 1918 Cristuru Mureş, iar din 1944 este numită Cristeşti. Învăţământul în localitate a fost organizat în anul 1694 de către reformaţi, iar din 1778 de ortodocşi. Între cele două războaie mondiale, în sat a funcţionat o şcoală confesională şi una de stat. După 1960 s-a reconstruit şi s-a mărit clădirea existentă, construită în perioada interbelică. În

 

Erdélyben a Maros bal partján fekszik. Helyén római kolónia volt, ezt bízonyiták a felszínre került leletek. Első írásos emlitése 1332-ből való, amikor a falu SANTA CRUCE néven szerepel. A falu román neve 1918-ban Cristuru Mureş, 1994-től Cristeşti. Az iskolai oktatást a református 1694-ben, az ortodoxok 1778-ban szervezték meg. A két világháború között református felekezeti és román állami iskola működött. Az 1960-as évek elején átépítik és kibővitik a két világháború között épült iskolát, ma itt folyik a román, magyar és roma tanulók oktatása.

 

Şcoala Gimnazială Cristești este unitatea școlară cu personalitate juridică. Structurile arondate sunt : Școala Primară Vălureni , Grădinița cu Program Normal Cristești și  Grădinița cu Program Normal Vălureni.

În anul școlar 2013-2014 Şcoala Gimnazială Cristești funcţioneazǎ cu trei cicluri de învǎţǎmânt : preșcolar, primar şi gimnazial. Învǎţǎmântul primar şi gimnazial îşi desfǎşoarǎ activitatea dupǎ orarul şcolii : între orele 8,00 – 13, 00 învăţământ primar şi între orele 12-18 învăţământ gimnazial. Ora de curs are 50 de minute, iar pauza are 10 minute.

Şcoala Gimnazială Cristești funcţioneazǎ în baza planului de şcolarizare aprobat anual de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş. Numǎrul de elevi din învǎţǎmântul preuniversitar de stat din formaţiunile se studiu (clase, grupe, etc.) este reglementat prin Legea Învǎţǎmântului.

Programul clasei pregătitoare și a clasei I se va desfășura într-o sală de clasă amenajată în incinta școlii Cristeşti, având mobilier adecvat vârstei, cadru didactic calificat de specialitate, dotare conformă cerințelor clasei, grup sanitar în incinta clădirii.

La învăţământul gimnazial și primar de la Școala Gimnazială Cristeşti, elevii din structurile arondate beneficiază de transport cu un microbuz asigurat de Primăria Cristeşti.

ELEVII

Provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită şi capacităţi intelectuale diverse.

Elevii sunt de naţionalitate română, maghiară  şi rromă.

Beneficiază de pregătire de specialitate suplimentară în vederea obțineriiunor rezultate cât mai bune la Evaluarea Națională şi la olimpiadele şcolare.

 

CORPUL PROFESORAL:

Format în majoritate din cadre didactice tinere dornice de afirmare şi performanţă dar şi cadre cu vechime şi experienţă.

Cadre didactice calificate în proporţie de 100%

Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice aplică noul curriculum

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare