Scoala Gimnaziala Denta
Denta, Timis

Prezentare

PREZENTARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENTA

 

Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii.Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, process început în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor cultural şi morale necesare comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană.

Şcoala funcţionează ca un centru coordinator şi de legătură cu celelalte instituţii ale comunităţii şi cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. De aici permanenţa actului educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie acordată schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea şi capacitatea de adaptare a tinerilor la cerinţele mereu sporite ale societăţii contemporane.

Prima atestare documentară a Dentei datează din 1322. În secolul XVI, când Banatul era pașalâc turcesc, Denta era o cetate otomană care aparținea Pașalâcului de Timișoara.

Comuna Denta este situată în vestul României, în partea de S-V a judeţului Timiş, pe şoseaua naţională DN 59, totodată şoseaua internaţională E70 ce leagă la distanţa de 48 Km sud  municipiul reşedinţă de judeţ Timişoara şi la 13 km de  Stamora Moraviţa punctul de trecere a frontierei cu Republica Serbia, aflându-se la 115 km de capitala  Belgrad.Este amplasată la o  latitudine de  45°21′29″Nord şi  longitudine 21°14′56″Est.

    Comuna  este străbătută de calea ferată ce leagă oraşul Timişoara de capitala Belgrad,  fiind situată pe o importantă axă Timişoara - Belgrad  ce ajunge la Zagreb-Milano.

Populaţia înregistrată oficial la ultimul Recensământ efectuat în anul 2002 pe teritoriul administrativ teritorial al comunei Denta a înregistrat 3.186 locuitori.

    În perioada 2002-2006 se constată o uşoară tendinţă de  creştere a populaţiei de la 3194 în 2002 la 3272 persoane (conform datelor furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Timiş ).

Populaţiastabilă la 1 ianuarie 2012 - total = 3190 persoane, din care:

- masculin = 1579 persoane

- feminin = 1611 persoane

                        

           Şcoala Gimnaziala Denta este instituţie de învăţământ cu personalitate juridică, având clase de nivel primar şi gimnazial. Unităţile de învăţământ structuri sunt: Grădiniţa P.N. Denta, Grădiniţa P.N. Breștea , Grădiniţa P.N. Rovinița Mare.

          Forma de învăţământ: zi.

           În anul şcolar 2017-2018, la Şcoala Gimnaziala Denta şi unităţile de învăţământ structuri, funcţioneză 17 clase/grupe după cum urmează :

-Şcoala gimnaziala Denta :12 clase :

-6 nivel primar: CP,I,II,III,IV -   111 elevi

- 6 nivel gimnazial: V,VI,VII,VIII – 114 elevi ;

-Grădiniţa P.N. Denta: 3 grupe de sine stătătoarecu 62 preșcolari;

- Grădiniţa P.N. Breștea :1 grupă combinată cu 7 preșcolari cu predare în limba bulgară;

- Grădiniţa P.N. Rovinita Mare: 1 grupă combinată cu 11 preșcolari;

Şcoala Gimnaziala Denta îşi desfăşoară activitatea în clădire cu destinaţia şcoală, recent reabilitată.

 

         Pentru anul școlar actual au fost aprobate un număr de 22 norme didactice , ocupate în proporție de 98% la sută cu personal calificat . Numărul de cadre didactice angajate în unitate este de 25 de persoane din care titulare 14 persoane .

         Unitatea școlară este utilată corespunzător pentru  desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv – educativ . Baza materială a fost îmbunatățită substanțial în ultimii doi ani școlari , atât din fondurile proprii , cât și din atragerea de fonduri extrabugetare.

           Învățarea centrată pe elevi a făcut ca fiecare dintre noi să concepem și să desfășurăm activități de învățare în concordanță cu particularitățile individuale , dar și cu cerințele standard ale curriculum – ului . Dezvoltarea de curriculum am realizat-o prin conceperea și desfășurarea unor programe care să corespundă opțiunilor elevilor și părinților .

Actualul Plan de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Școlii Gimnaziale Denta în perioada 2015 - 2019. Durată de viață de 4 ani a fost aleasă de echipa de proiect ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației Naționale (Legea nr. 1/2011), recrutarea personalului la nivelul unității precumși de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale pieții muncii.

Proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra finalităților educaționale, asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe termen lung a școlii.

 

Director , prof. Bogdan Mihaela Ileana