Scoala Gimnaziala „George Stephanescu”
Arefu, Arges

Prezentare

Site alternativscoalageorgestephanescu.webs.com

 

VIZIUNEA
"Natura ne aseamănă, educația ne deosebeste";

 

MISIUNEA
" Școala Gimnazială „George Stephănescu” este o instituție deschisă pentru toți copiii, indiferent de etnie, religie și sex, pentru a se simți competenți în a deține și utiliza informația, deschiși spre schimbare și spre învățarea și respectarea valorilor unei societăți democratice. Oferim șanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională, de parteneriat, pentru educația estetică și de cultură generală a copiilor."

 

Școala noastră este situată "pe un mal frumos" al râului Argeș în comuna Arefu, sat Căpățîneni, județul Argeș, la poalele masivului Făgăraș, la 25 km N față de municipiul Curtea de Argeș.

 

 

 

Ființăm din anul 1962 ca instituție cu personalitate juridică. Școala noastră are în subordine o structură și două secții: Școala gimnazială "GHEORGHE BĂDESCU" Arefu (sat Arefu), Grădinița cu program normal Căpățîneni și Grădinița cu program normal Arefu.

 

 

 

De-a lungul timpului, această instituție de învățământ a primit pe toți copiii dornici să învețe carte, inoculându-le în suflet idei generoase de iubire, de limbă, de trecut, de neam și de țară.

 

 

Țintele strategice

 

1. Îmbunătățirea procesului instructiv educativ în scopul ridicării nivelului de pregatire a elevilor.

2. Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor moderne și active.

3. Crearea unui climat de muncă pentru a asigura fiecărui elev posibilitatea de a atinge performanța dorită.

4. Atragerea de sponsori în vederea modernizarii școlii.

5. Atragerea și menținerea în școală a tuturor copiilor de vârstă școlară.