Scoala Gimnaziala Hidiselu de Sus
Hidiselu de Sus, Bihor

Prezentare

Viziunea școlii

 

Schimbările care au loc în societatea contemporană – nivelul înalt al dezvoltării tehnice şi ştiinţifice, tendinţa de globalizare, aplatizarea ierarhiilor organizaţionale, cerinţa de servicii de foarte bună calitate – toate acestea impun şi schimbarea şcolii, a rolului ei. În noile circumstanţe calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de continuă îmbunătăţire a sistemului educaţional pentru a asigura atingerea stării optime în dezvoltarea personală, socială, fizică şi intelectuală a fiecărui copil care va fi dat societăţii. Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, avem în vedere în continuare concentrarea eforturilor pentru ca elevii noştri să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe  aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în Scoala Gimnazială nr.1 Hidişelu de Sus un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.

 

Misiunea școlii

 

Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a crea oportunitatea afirmării lor la varsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor autentice. Rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi culturale a şcolii.

Demersul nostru educational, alaturi de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio - culturală şi profesională deplină, intr-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.

Politica noastră educaţională este in concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte:

-dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educative şi instructive, prin perfecţionarea continuă a personalului angajat;

-crearea unui climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în echipă;

-garantarea pregătirii in ciclul gimnzial, prin calitatea şi eficienţa actului didactic şi cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.