Scoala Gimnaziala Lapusnicel
Lapusnicel, Caras-Severin

Prezentare

Bine ați venit!

Prezentare generală

Poziționare

Denumire:Școala Gimnazială Lăpușnicel

Tipul instituției:școală gimnazială

Forma de finanțare:buget local

Limba de predare:limba română

Adresa:Lăpușnicel,nr.115 A,județul Caraș-Severin

Telefon:0769234211

E-mail:scoalalapusnicel@gmail.com

 

VIZIUNEA

Viziunea unei şcoli presupune un cumul de idei şi sentimente comune, atât ale profesorilor, cât şi ale părinţilor, care situează în centrul procesului instructiv-educativ: elevul. Școala Gimnazială Lăpușnicel își propune formarea unor tineri adaptați unei societăți în continuă schimbare, în raport cu interesele și aptitudinile lor, în concordanță cu cerințele pieței de muncă , promovarea spiritului democratic, a identității sociale și culturale, a toleranței și a diversității în spațiul European. De asemenea, scopul acestei instituții este acela de a crea o școală etalon pentru învățământul preuniversitar, o educație de calitate în vederea formării și dezvoltării personalităţii educabililor.

Şcoala Gimnazială Lăpuşnicel are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie oferind un învăţământ de calitate, centrat pe dezvoltarea competenţelor cerute de societatea de astăzi, dar şi cadre didactice competente, cu o înaltă ţinută profesională şi morală, dorind să formeze personalităţi complexe.

Motto-ul: ,,O şansă fiecărui copil pentru a reuşi în viaţă" se pliază perfect pe deviza şcolii noastre, deoarece această instituţie îşi propune ca elevii să înveţe pentru a şti, pentru a face şi pentru a se integra în comunitate.

 

MISIUNEA

Misiunea școlii noastre este de a deveni o instituție deschisă pentru toți elevii, un exemplu de bună practică pentru un compartament tolerant, responsabil, care oferă șanse egale de dezvoltare personală tuturor. Misiunea noastră este de a satisface nevoia fiecărui elev de a se simți competent, autonom, dar și partener activ al unei echipe și al întregii comunități. Ne propunem să transmitem elevilor informații din diferite domenii, dar și să formăm competențe și deprinderi. Nu este suficient să știi, ci mai ales să faci ceea ce știi. Accentul este pus într-o mare măsură pe formarea și dezvoltarea personalității educabililor, pe integrarea acestora ca indivizi într-o societate aflată în permanentă schimbare.

Cu alte cuvinte, Școala Gimnazială Lăpușnicel se dorește a fi ,,inima și sufletul comunității”.