Scoala Gimnaziala "Octavian Goga" Rasinari
Rasinari, Sibiu

Prezentare

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială ”Octavian Goga” Rășinari
Tipul scolii: Școala gimnazială ( învățământ preșcolar, primar, gimnazial)
Limba de predare : Limba română
Număr total de elevi: 432 din care:
-79 preșcolari/ 30 pregătitoare
-161 primar
-162 gimnazial
Număr de clase: 17
Număr de grupe : 4+2 prelungit
Proveniența: Mediul rural.
Personalul școlii:
Număr de cadre didactice:35
Personal didactic auxiliar: 2

Personal nedidactic:3

Viziunea :"ŞCOALA ESTE CENTRUL ÎNTREGII COMUNITĂŢIMEDIU DEMOCRATIC ŞI CREATIV DE DEZVOLTARE, EDUCARE, FORMARE DE CARACTERE,  BAZATE PE PRINCIPII MORALE CONFORM CU NEVOILE SOCIALE ŞI INTEGRĂRII PE PIAŢA MUNCII, RESPECTÂND VALORILE CULTURALE."

Misiunea Scolii Gimnaziale „ O. Goga” Rasinari este:

Şcoala noastră urmareşte realizarea idealului educaţional dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, şi formarea personalităţii autonome şi creative întemeiate pe tradiţie şi cultură, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti, contribuind la păstrarea identităţii naţionale.

Valorile scolii noastre sunt: integritate, profesionalism, colegialitate, asertivitate.

 

Ţinte strategice în conformitat cu prioritățile ISJ SIBIU

1. COMPATIBILIZAREA DOCUMENTELOR MANAGERIALE CU STRATEGIILE MEN ȘI CU POLITICILE EUROPENE
2. CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA EDUCAȚIE PRIN REDUCEREA RATEI DE PĂRASIRE TIMPURIE A ȘCOLII
3. PROMOVAREA ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII
4. OPTIMIZAREA GESTIONĂRII RESURSELOR FINANCIARE
5. COORDONAREA DE PROGRAME COMUNITARE ȘI DE PROIECTE EDUCAȚIONALE
6. EFICIENTIZAREA ACTULUI INSTRUCȚIONAL LA CLASĂ PRIN UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN PROCESUL DE PREDARE- ÎNVĂȚARE-EVALUARE

 

SCURT ISTORIC  al UNITĂŢII ŞCOLARE:

Sec. al XVIII-lea - se face şcoală în casa primarului Radu Morariu şi este cunoscută sub denumirea  de Şcoala de lângă Scaunul bisericii

1754- clădirea este confiscată de saşi şi transformată în cârciumă

1786 - Răşinarul a devenit „sat liber regesc” prin rescriptul imperial al lui Iosif al II-lea clădirea şcolii este eliberată de saşi. Se transformă  în Şcoala normalicească.

1836 se construieşte şcoala„Era cea mai frumoasa şcoală din Ardeal, o zidire măreaţă cu un etaj”

1837 şcoala a fost sfinţită de catre episcopul V. Moga

1847 episcopul Andrei Şaguna, patronul şcolii, sfinţeşte şcoala de hramul Buneivestiri, sărbătorit în fiecare an

1837-1864  primeşte denumirea Normaliceştile Şcoale Reunite

1850 se modifică având un număr de 7 clase.

1864-1871 se numeşte Şcoala Normală Capitală cu drept de publicitate

1864- şcoala este reparată radical

1904 -renovată devenind mai mare: şcoala are 13 încăperi: 8 săli de clasă

1871-1920 primeşte denumirea de Şcoala confesională ortodoxă

1879 – se înregistrează la biblioteca şcolii 470 volume

1921- devine Şcoală primară de stat

1924 – primeşte denumirea de Şcoală primară de stat „Octavian Goga”

1945- se înfiinţează Gimnaziul unic în timpul guvernării dr. Petru Groza

1954- primeşte denumirea de Şcoală mixtă de 7 ani nr. 1

1948- 1989 şcoala este dotată cu cabinete de istorie, muzică, matematică, biologie, geografie şi laboratoare de fizică şi chimie şi se numeşte Şcoala Generală NR.1 Răşinari

1991- şcoala îşi redobândeştre dreptul de a purta numele „Octavian Goga”

1992- dotată cu cabinet de informatică

2004-2012- se schimbă denumirea în Şcoala Cu Clasele I-VIII Octavian Goga Răşinari

2012- Şcoala se numneşte Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” Raşinari

In această școală au învățat oameni de seamă, cei mai renumiți fiind: Ilarie  Mitrea ( naturalist și explorator),  Octavian Goga- poet și filozoful Emil Cioran. La înființarea sa, școala se prezenta ca cea mai mare școala cu etaj și clopotniță din Ardeal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie foto

Nerabdarea de a va intalni! Bucuria invatarii Prezentare adecvata varstei Spatii bine organizate Clasa atragatoare Clasa pregatitoare sala de clasa sala de clasa sala de clasa sala de clasa Cerc invatatori cerc cerc cerc Cerc invatatori pictura activitati activitati activitati activitati activitati scoala scoala cladirea scolii clasa sala sala de clasa sala de clasa