ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORAŞU NOU
Orasu Nou, Satu Mare

Prezentare

Aşezarea geografică şi scurt istoric al comunei Oraşu Nou

 

Comuna Oraşu Nou este situată în partea de nord-est a judeţului Satu Mare, la 37 km spre nord-est de reşedinţa judeţului, pe şoseaua DN19.
Are legătură feroviară cu Satu Mare pe linia spre Bixad.
Comuna Oraşu Nou se învecinează la :
- nord cu Comuna Călineşti Oaş şi Comuna Bixad,
- est cu Oraşul Negreşti Oaş şi Comuna Vama,
- sud cu Comuna Racşa,
- vest cu Comuna Livada, Comuna Medieşul Aurit şi Comuna Apa.
Comuna Oraşu Nou are în componenţa sa următoarele localităţi :
- ORAŞU NOU,
- ORAŞU NOU VII,
- PRILOG,
- PRILOG VII,
- REMETEA OAŞULUI.
Localitatea Oraşu Nou a fost menţionată pentru prima dată în documente din 1270, numele referindu-se la înfiinţare relativ nouă faţă de localităţile din preajmă.
Localitatea Prilog a fost atestată documentar pentru prima data în anul 1270.
Satul Remetea Oaşului este menţionat în scris pentru prima dată în 1335.

Tradiţiile locale susţin că satul şi-a schimbat vatra de mai multe ori şi numele face referire la locaţia mai nou ocupată.
Prima localitate a Oaşului a fost posedată de familia Újvárossy, ulterior a devenit parte din domeniul Móric, după care au urmat ca şi proprietari familiile Báthori, Lónyai, Wesselényi şi mai recent mai multe familii de nobili mici cu teritorii mai restrânse.
Pentru o bună perioadă Oraşu Nou a fost centrul domeniului Oaşului, fiind menţionat ca şi oppidum în 1633.
În urma ultimului atac al tătarilor, din 1717 a suferit distrugeri foarte importante.

O resursă turistică importantă de pe teritoriul comunei este lacul de acumulare de la Mujdeni, loc de excursie preferată în special în rândul tinerilor sătmăreni.

 

Prezentarea şcolii

 

Situată în centrul comunei Oraşu Nou, Str. Satu Mare nr. 79, Şcoala gimnazială Oraşu Nou este o instituţie cu personalitate juridică având în componenţă, în anul şcolar 2019-2020, trei structuri arondate: Grădiniţa cu program normal Oraşu Nou,  Grădiniţa cu program normal Prilog, Grădiniţa cu program normal Remetea Oaşului

Şcoala funcţionează în anul şcolar 2019-2020 cu un efectiv de 245 elevi şi preşcolari, cu două secţii de predare, din care un număr de 68 elevi sunt navetişti. Naveta elevilor se face cu cele două microbuze şcolare de care dispune unitatea din anul 2008.

La secţia română: 1 grupă de preşcolari, 2 clase cu predare simultană la ciclul primar şi 1 clasă la ciclul gimnazial cu predare simultană.

La secţia maghiară: 3 grupe de preşcolari, 5 clase la ciclul primar  şi 3 clase la ciclul gimnazial,din care una cu predare simultană.

În ceea ce priveşte resursele umane avem în componenţa consiliului profesoral 26 cadre didactice, 2 personal didactic auxiliar si 5 personal nedidactic.

 

Perspective pentru anul şcolar 2020-2021

 

Privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, în anul şcolar 2020-2021 vom avea următoarea reţea şcolară:

REȚEAUA ŞCOLARĂ APROBATĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014

 

Nr .crt.

Județ

Mediu  Urban/Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara  personalitate juridică  (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

 
 
 

1

SM

RURAL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORAŞU NOU, LOC. ORAŞU NOU, STR. SATU MARE NR.79.TEL/FAX 0261830003,

scorasunou@gmail.com,PRI,GIM

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ORAŞU NOU, LOC. ORAŞU NOU, STR. TANCIU NR.133, PRE

 

 

 

 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PRILOG, LOC.PRILOG, STR. PRINCIPALĂ NR.171,TEL.0261830650, PRE

 

 

 

 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL REMETEA OAŞULUI, LOC. REMETEA OAŞULUI, STR.PRINCIPALĂ NR.90, TEL.0261831005, E-MAIL. scoalaremeteaoas@gmail.com, PRE

 

 

 

Galerie foto

sala de clasa 6 sala de clasa 5 sala de clasa 4 sala de clasa 3 sala de clasa 2 ASA ARATA FIRMA SCOLII EXTERIOR 1