Școala Profesională Specială ”Samus”
Cluj-Napoca, Cluj