Școala Profesională Stolniceni-Prăjescu
Stolniceni-Prajescu, Iasi