Scoala Speciala Nr.8
Bucuresti

Prezentare

Şcoala Specială nr. 8 , înfiinţată la 1 septembrie 1970 şi care funcţionează din ianuarie 1975 în actuala clădire, şcolarizează elevi cu deficienţă mintală medie, deficienţă mintală severă, deficienţe asociate.

De-a lungul anilor în unitate şi-au desfăşurat practica pedagogică studenţi şi doctoranzi ai facultăţilor de psihologie şi pedagogie din Universitatea Bucureşti.

Şcoala Specială nr. 8 are ca obiectiv prioritar recuperarea şi integrarea socio- profesională a elevilor cu cerinţe educative speciale, fapt dovedit de cuprinderea absolvenţilor în SAM-uri.