Scoala Vasile Carlova
Targoviste, Dambovita

Prezentare

SCOALA GIMNAZIALĂ     „VASILE CÂRLOVA” TÂRGOVIȘTE

Str. Calea Domnească , nr.128

Telefon/fax  0245640238

E-mail: vcarlova@yahoo.com

Facebook: Carlova Vasile

Viziunea școlii:

 

“ Copii cu șanse egale”

 Centru de resurse educaționale oferite comunității,  capabil sǎ ofere servicii de calitate, școala noastră promoveazǎ un dialog deschis și permanent  cu partenerii sociali  și educaționali.

Parte integrată a sistemului de învăţământ românesc, şcoala noastră îşi propune iniţierea şi dezvoltarea activităţilor care vizează egalizarea şanselor prin educaţie, asigurarea calităţii educaţiei, dezvoltarea formării profesionale şi educaţia permanentă. Asumarea responsabilităţilor şi creşterea capacităţii pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor, reprezintă condiţii obligatorii pentru ca organizaţia şcolară să devină principalul factor de decizie, pe baza implicării şi consultării tuturor factorilor

Misiunea școlii :

 

Scoala  “ Vasile Cȃrlova”  ȋși propune  ca, ȋn parteneriat  cu  familia și comunitatea localǎ, sǎ ofere elevilor  un mediu favorabil  ȋnvǎțǎrii,  asigurȃnd totodatǎ un climat propice acordǎrii șanselor egale, sǎ formeze și sǎ dezvolte competențe și capacitǎți de comunicare eficientǎ și atitudini necesare integrǎrii și adaptǎrii la cerințele societǎții moderne  aflate ȋn permanentǎ  transformare.

        Climatul educațional al școlii este bazat pe calitate și performanțǎ, toleranțǎ și ȋncredere , ȋncurajarea initiațivei individuale, astfel incȃt sǎ oferim șansa fiecarui elev sǎ-și construiascǎ viitorul și sǎ se adapteze unei societǎți dinamice.

 DIPLOME ŞCOALA GIMNAZIALĂ                   „VASILE CÂRLOVA”

Diplomă și Plachetă Aniversară -2013 – acordata de Ministerul Educatiei Nationale

Dipolmă  de Excelență Instituțională2010 acordată de Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului

Diplomă de Excelenţă- Şcoala” Vasile Cârlova”  pentru rezultatele obținute în pregatirea elevilor olimpici- acordată de Guvernul României-2008

Diplomă Şcoala  “Vasile Cârlova” la  concursul European Cangurul de matematică aplicată pentru rezultatele elevilor

Diplomă Şcoala “Vasile Cârlova” la  concursul Invest pentru rezultatele elevilor

Diplomă de excelenţă -Limba si Literatura Română-  acordată de Guvernul României-2008

 

CONCURSURI ORGANIZATE DE SCOALA GIMNAZIALĂ“VASILE CÂRLOVA”

 

  1. CONCURS NAŢIONAL “EMINESCU – LEGENDA SUFLETULUI ROMÂNESC –CAEN
  2. CONCURS NATIONAL  “SUNTEM INDEPENDENŢI , SUNTEM NAŢIUNE DE SINE STĂTĂTOARE”  -CAEN
  3. CONCURSUL REGIONAL  “UNIREA - NAŢIUNEA A FĂCUT -O! ”-CAER 
  4. CONCURSUL REGIONALSUS, ROMÂNE, RIDICĂ-ŢI FRUNTEA, CĂCI AZI EŞTI LIBER ÎN ŢARA TA! ” – CAER
  5. CONCURS JUDETEAN- “NECUVINTE”
  6. CONCURS JUDETEAN- “ LUMIN PENTRU SUFLET”

 

ȚINTE   STRATEGICE

1. Cresterea eficientei exercitarii functiilor manageriale  si orientarea   acestora spre obtinerea   de rezultate.

2.  Cresterea alitatii procesului instructiv educativ

3. Dezvoltarea profesională şi personală a resurselor umane ale şcolii

4.Dezvoltarea marketingului educaţional prin diversificarea acţiunilor pentru promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii

5. Atragerea investitiilor pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi  a bazei didactico- materială pentru desfăşurarea unui proces educaţional modern