Scoala Gimnaziala Nr.1 "Dimitrie Luchian" Piscu
Piscu, Galati

Prezentare

Amplasată în centrul civic al comunei, alături de Primărie şi Postul de Poliţie, şcoala are astfel nu numai o locaţie avantajoasă ci şi colaboratori permanenţi prin primarul comunei d.nul Vlad Ştefan, d.nul viceprimar Pană Dumitrache şi d. nul Anghel Mihai-şeful postului de poliţie.

Unitatea şcolară are în anul şcolar 2009-2010  un efectiv de 260 de elevi din care 110 la învăţământul primar şi 150 la învăţământul gimnazial grupat în 13 clase. Cursurile se desfăşoară în două clădiri cu săli de clasă amenajate pe specialităţi, cabinet de informatică dotat cu mijloace de comunicare moderne, laborator de biologie, bibliotecă, sală de gimnastică. Unitatea dispune de reţea internet care oferă deopotrivă elevilor şi cadrelor didactice surse de informare şi comunicare rapide şi eficiente.

Echipa de cadre didactice este tânără ca medie a vârstei dar deschisă la cerinţele comunităţii locale şcolare şi la nevoile societăţii civile. Propunându-şi desfăşurarea unei activităţi încununate de succes echipa de cadre didactice crede în ideea că  elementul esenţial al acesteia este legat de gradul de coerenţă între ambiţiile elevilor, aşteptările părinţilor şi proiectele iniţiate de şcoală.


Conform datelor din Arhiva Naţională prima unitate şcolară din localitatea Piscu a fost înfiinţată în 1860 şi primul său învăţător a fost Dimitrie Luchian. Din discuţiile purtate cu vârstnicii satului localul şcolii era format din mai multe case săteşti în care-şi desfăşurau activitatea elevii şi cadrele didactice din acele vremuri. După 1900 este construită prima clădire oficială a şcolii cu amplasarea la drumul ce înconjură satul ca o centură şi uneşte toate instituţiile importante: primărie, biserică, dispensar. După 1950, deoarece populaţia satului creştea treptat, a apărut ca o nevoie înfiinţarea unei şcoli în satul Vameş şi a alteia în extremitatea vestică a satului Piscu. În 1970 este construit primul corp de clădire modern, cu etaj, al Şcolii nr.1 şi localuri pentru două  grădiniţe ce vor funcţiona pe lângă cele 2 şcoli din Piscu.

            În 1994, din dorinţa de a cinsti memoria primului său învăţător Şcoala gimnazială nr.1 din localitatea Piscu, judeţul Galaţi adoptă numele ,,Dimitrie Luchian'' şi sărbătoreşte pe 28 octombrie ca patron spiritual pe Sf. Dimitrie Basarabov.

Galerie foto