SCOALA GIMNAZIALĂ CEZAR BOLLIAC
Bucuresti

Prezentare

                     Documente datând din anul 1909, găsite în arhiva şcolii atestă existenta şcolii în altă locaţie decât cea prezentă cu denumirea de Şcoala Primară nr. 15 de băieţi Fundaţia Calist Arhiereul, director al şcolii în acea perioadă fiind D. Florei.

                       De-a lungul timpului, denumirea a fost schimbată de câteva ori, ajungând în perioada 1958 – 1960 să fie Şcoala de 7 ani nr. 70 Cezar Bolliac, după numele străzii pe care se afla, director fiind Măinescu Elena. Clădirea şcolii a fost demolată şi în 1961 a fost dat în folosinţă sediul actual din str. Ţiglina nr. 37, cu denumirea de Şcoala Generala nr. 70. Înzestrată cu dotări moderne pentru acele vremuri (24 săli de clasă, 2 laboratoare, 2 ateliere, centrală proprie de încălzire cu gaze), şcoala şi-a deschis porţile pentru 982 de elevi, repartizaţi în 27 de clase din care 18 clase la ciclul primar şi 9 clase la ciclul gimnazial.

                            Prin demolarea caselor din zona limitrofă şcolii şi construirea blocurilor de locuinţe, populaţia şcolara creşte, ceea ce face ca în anul şcolar 1996 – 1997 în şcoală să înveţe numărul record de 2073 de elevi, repartizaţi în 69 de clase, la care predau peste 100 de cadre didactice (învăţători, profesori, maiştri instructori, ingineri).

                          În prezent, Şcoala Gimnazială Cezar Bolliac are un număr de 752 elevi cuprinşi în 27 de clase ( 17 clase învăţământ primar şi 10 clase gimnaziale).

                           În cei 53 de ani, de destinele acestei instituţii s-au ocupat următorii directori:

Tarcea Gheorghe (1961 – 1972),

Mihai Ana (1972 – 1980),

Stefănescu Gheorghe (1980 – 1990),

Popovici Constantin (1990 – 2010).

                          Eforturile cadrelor didactice s-au  îndreptat în permanenţă spre ridicarea calităţii actului de predare /învăţare, valorificarea conţinutului educativ al lecţiilor, în scopul declarat al obţinerii unor rezultate bune şi foarte bune ale elevilor, concretizate şi in procentul de promovabilitate la sfârşitul anului şcolar.

Galerie foto