Scoala Gimnaziala "Toma Cocisiu" Blaj
Blaj, Alba

Prezentare

Şcoala cu Clasele I-VIII ,,Toma Cocişiu" este cea mai mare şcoală generală din ,,mica Romă", fiind situată în centrul municipiului Blaj.
Pe lângă clasele cu limba de predare română, există şi clase cu limba de predare maghiară.
Elevii pasionaţi de volei fac parte din clasele cu profil sportiv (V-VIII).

Se ştie că istoria şcolilor blăjene începe odată cu iniţiativele neobositului luptător pentru drepturile românilor, episcopul Inochetie Micu Clain.

Urmaşul său, Petru Pavel Aron, prin circulara din 11 octombrie 1754, anunţa înfiinţarea, la Blaj, a primelor şcoli cu predare în limba română, şcoli în care s-au cultivat valori şi s-au format caractere în spiritul credinţei în adevăr şi dreptate socială.

Printre şcolile Bajului se numără şi Şcoala primară de stat, unde a funcţionat şi Şcoala de experienţă, fondată de Toma Cocişiu.

Cel dintâi document care atestă existenţa acestei şcoli este matricola şcolară din anul 1898. Erau 84 de elevi cuprinşi în 6 clase.

Localul fiind mic, s-a construit o altă clădire, care s-a dat în folosinţă în anul 1911. Atunci, şcoala avea 224 de elevi şi 7 cadre didactice.

Mai târziu s-a numit Şcoala Generală Nr. 1.

În 1974 s-au dat în folosinţă încă 4 săli de clasă şi un atelier-şcoală, iar între 1976-1977 s-a mai construit un corp de clădire.

La 22 octombrie 1993 s-a dezvelit o placă comemorativă care atestă faptul că în această clădire a funcţionat Şcoala experimentală înfiinţată de Toma Cocişiu.

În anul 2004 a primit numele fostului director al Şcolii de experienţă, Toma Cocişiu, un inovator în pedagogie, care a promovat metodele active în procesul de predare-învăţare.

În aprilie 2008, şcoala noastră a primit titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ, clasându-se pe locul III la a V-a ediţie a concursului de proiecte „Şcoala Europeană".

Galerie foto