Scoala Gimnaziala "Grigore Moisil" Ploiesti
Ploiesti, Prahova

Prezentare

“O școală pentru minte si suflet”

“Prietene, poate că astăzi plopii

s-or legăna in liniştea sihastră

când- peste ani – cu tine-am să m-apropii

de şcoala care-a fost cândva a noastră. “ Gh.Tomozei

Trecut-au anii - rememorăm fapte, întâmplări, evenimente din viaţa unei importante şcoli ploieştene.

Şcoala cu clasele I-VIII “Grigore Moisil” Ploieşti ( fosta Şcoala nr.8) , situată in Cartierul Nord al oraşului Ploieşti, a fost infiinţată la 1 septembrie 1964 (până la data de 15 iulie 1965 funcţionând in localul Şcolii cu clasele I-VIII nr.25).

La data de 15 iulie 1965 a fost inaugurată actuala clădire , şcoala având inscrişi 1500 elevi.

Din paginile îngălbenite de vreme ale bătrânului Anuar , răsar nume care ascund chipuri de mult uitate, unele trecute la cele veşnice, altele rămase în memoria afectivă a slujitorilor şcolii.

Şcoala Generală  Nr. 8 Ploieşti,  a fost încă de la începutul existenţei sale un tărâm al năzuinţelor, al dorinţei de a şti, al împlinirilor.

Doamna profesoară Aurelia Baicu îşi amintea, în 1995 “ toamna anului 1964 parcă a fost ieri, ca tânară profesoară de limba şi literatura română am poposit la noua Şcoala Generală nr. 8 din Ploieşti, împreună cu o mână de entuziaşti, am aşezat piatra de temelie a invăţământului gimnazial la una din cele mai prestigioase şcoli din judeţul Prahova, ne-am unit eforturile, am învins lipsurile şi am mers mai departe cu fruntea sus, izbânzile concretizate in marele număr de oameni , azi instruiţi şi utili societăţii ,mă fac să fiu mândră că am fost profesoară la Şcoala Generală nr. 8 Ploieşti.”

Corpul Profesoral  era condus de profesorul Ion Nicoară  - un om integru care a dovedit tact şi pricepere în activitatea de director. Acestuia i-au urmat : Mănescu Viorica –profesor de limba română, Dinescu Gheorghe -profesor de istorie, Văduva Nicolae -profesor de limba română, Avram Maria -profesor de biologie , Preda Constantin-  profesor de limba engleză  ,Predescu Dora -profesor de geografie, Marcu Anda Mihaela- profesor de matematică.

Dificultăţile inerente oricărui început au putut fi depăşite numai printr-o bună organizare şi printr-o mobilizare a tuturor resurselor de care dispuneau învăţătorii şi profesorii de atunci.
Au fost amenajate sălile de clasă, cabinetele şi laboratoarele care au avut un rol esenţial în buna desfăşurare a procesului instructiv - educativ.

In 1995, au fost aniversati cei 30 ani ai scolii; trecutul ireversibil aducand  in memorie chipurile tuturor dascălilor, care au trudit cu pasiune şi devotament pentru formarea celor 4601 de absolvenţi ai şcolii.

Pentru colegii noştri de atunci şi pentru dascălii de acum , cu respect spun cuvintele lui Vergiliu : “ Încununaţi cu iederă pe dascălul care apare”.

1964-1995

Invăţătorii: Anghel Maria, Angelescu Victoria, Antonescu Maria, Arieşeanu Irina, Bâcu Maria, Berciu Cătălina,Boiangiu Lucreţia,  Caspruf Doina, Câlţea Maria, Candroveanu Eugenia, Ceafcă Elena, Chiper Alexandrina, Chivoiu Ion, Cilibiu Ştefania, Ciu Lidia, Constantin Maria, Constantin Florica ,Crăciun Maria, Doru Valeria, Dumitrache Elena, Dumitrescu Camelia, Georgescu Tania, Gheorghiţa Eugenia, Goia Victoria, Gogescu Eugenia, Grecea Margareta, Iacob Maria, Iliescu Florica, Ivan Maria, Lăcătuş Margareta, Lungu Elena, Marin Olguţa ,Matei Dumitra ,Marin Constanţa, Mateescu Nicolae, Marcu Elena, Megelea Aurelia, Mihailă Iona, Mihăilescu Elena, Moldoveanu Floarea,  Neicu Severa, Nica Alina, Nicolae Magdalena, Niculescu Ioana, Nuţu Dorina, Pastramagiu Gabriela, Pasat Elena, Pelmuş Elena, Picotti Maria, Popa Elisabeta, Popescu Dumitra, Popescu Floarea, Popescu Elisabeta, Prajovschi Profira, Sârbu Cătălina, Secreţeanu Vasile, Spânescu Aurelia, Staicu Maria, Stoicescu Paula, Stroescu Ana, Şerban Elisabeta, Ştefan Claudia, Şugu Ligia, Vadana Stefania, Văduva Viorica , Voicu Ştefania.

Catedra de Limba română: Achile Maria, Avram Sever, Badiu Aurelia, Baicu Aurica, Bisnel Dumitru, Bolislavski Dumitru, Buzeţeanu Gabriela, Ciobanu Doina, Constantinescu Macovei Ioana, Creţu Ştefania, Darie Elena, Dumitrache Elena, Dragota Viorica, Enciu Constantin, Ionescu Maria, Mănescu Viorica, Negru Teodor, Stănciulescu Nicoleta, Şovoiala Marioara, Toma Rodica, Ţurcanu Constantin, Văduva Nicolae, Vicol Cornelia, Wolff Anica.

Catedra de Limbi moderne: Alexiu Elena, Bucur Georgeta, Chiper Cătalina, Condrea Carmen, Florescu Liliana, Gerosanu Mariana, Matei Cecilia, Negoescu Georgeta, Negru Teodor, Olteanu Rodica, Petrescu Mariana, Popescu Rariţa, Toma Octavian, Suciu Florica, Cojocaru Maria, Demetrescu Mihai, Matei Nicoleta, Necula Luminiţa, Preda Constantin, Petrescu Loreley, Şerbanescu Ecaterina ,Mănescu Veronica, Pârvuleţ Elena, Ionescu Maria, Marinescu Gabriela, Nistor Achiliana, Popescu Dorina.

Catedra de Matematică: Ailincăi Niculina, Bărbulescu Garofiţa, Berdan Rodica, Carpin Victor, Căpşuna Atanasie, Cârlan Paula, Cristea Petre, Georgescu Anton, Ionescu Ecaterina, Necula Maria, Negrilă Anton, Nicolae Mihai, Niculescu Ion, Popescu Mihaela, Preda Viorica, Reitu Steliana, Stroescu Valeria, Ţigău Marius.

Catedra de Fizică : Andrei Ana, Bănica Rodica, Fraţilă Maria, Georgescu Carmen, Naftan Mariana, Niţescu Elena, Preda Constanţa, Rusu Maria, Saroiu Aurel, Şoric Constantin, Ţigău Anica

Catedra de Chimie şi Biologie: Enache Maria, Fâşie Viorica, Mercan Ana, Niţescu Elena, Pârvulescu Silvia, Avram Maria, Bănica Veronica, Crăciun Lucia, Costin Olga, Fodor Ecaterina, Guţu Maria, Ioniţa Maria, Istrate Fănica, Mirea Lucia, Neagoe Viorica, Subţirelu Marin, Văduva Alexandru.

Catedra de informatică: Nedelcu Constanţa, Nistor Traian, Simion Corina

Catedra Om şi societate: Brumaru Lucreţia, Burlacu Elena, Colicioiu Elena , Dinescu Gheorghe, Dinescu Lidia, Iliescu Păuna, Ionescu Maria, Marinescu Elena, Mărgărit Steliana, Mărunţelu Stelu, Nicoară Ion, Pata Teodor, Petrescu Nicolae, Pigulea Traian, Popescu Liliana, Popescu Sorin, Sonauer Alfred, Şerban Ion, Toderasşcu Mircea, Diac Silvia, Dobreanu Minerva, Hera Steliana, Oprea Elena, Predescu Dora, Profiriu Elena, Şisman Corina, Vijoli Andrei

Catedra de educaţie plastică şi educaţie muzicală: Bratu Justin, Caminscki Veniamin, Ioniţă Lucia, Iotan Vasilica ,Lăzăroiu Matilda, Paraschiv Nicolae, Rotaru Angelina, Săndulescu Maria, Bleoţiu Eugen, Dumitrescu Sergiu, Fronelu Gheorghe, Mănoiu Mircea, Motilica Olga, Oancea Gheorghe, Petre Beatrice, Proca Maria, Stănescu Nina, Vasilescu Mircea, Bădulescu Constantin, Ştefan Vasile

Catedra de Educaţie fizică: Balamace Alexandru, Bădulescu Silviu, Chirilescu Maria, Chiceag Mircea, Cojocaru Silvia, Columban Elena, Crăciunica Doiniţa, Curelar Tatiana, Finichiu Marian, Finichiu Doru, Niţu Corneliu, Oprescu Cornel, Costescu Dan, Rădulescu Nicolae, Radulescu Silvia, Salisca Alexandru, Petcu Vasile, Szabo Georgeta, Tudor Marieta, Vasilescu Costel

O certitudine este reprezentată de faptul că Şcoala Generală Grigore Moisil a fost cea mai mare şcoală, ca număr de elevi din judeţul Prahova, in perioada cuprinsă intre 1970-1980.

“Şcoala nr. 8 – un loc privilegiat”, spune Adriana Chimu, sef de promotie in 1989- “ personal şi fără nici o exagerare consider că a fi absolvit Şcoala nr.8 din Ploieşti, este un mare privilegiu, iar norocoşii care au beneficiat de acest lucru trebuie să fie conştienţi de a fi trecut printr-un loc întru totul special , un loc ales - învăţământul practicat aici ,oferă o formaţie de tip integral , atât în ordinea minţii cât şi a sufletului….”

Schimbări semnificative au avut loc după 1990, în societatea românească , Şcoala Generala Nr.8  Ploieşti şi-a revizuit strategia de dezvoltare pentru a se adapta unui prezent şi mai ales unui viitor mai mult decat dinamic.

Misiunea pe care şi-a fixato a avut în vedere crearea unei şcoli eficace , în măsură să educe copiii pentru o lume in schimbare , s-a dorit a fi  o şcoală responsabilă (răspunzatoare prntru ceea ce se produce , care să dea seamă pentru ceea ce se produce) o şcoală democratică centrată pe consultarea şi includerea tuturor actorilor in luarea deciziilor , o şcoala pentru o societate deschisa ( valorizarea diversităţii şi dezvoltarea deprinderilor de cooperare ) o şcoala a inteligenţelor multiple.

Dotarea cu computere, copiatoare, faxuri, imprimante, camere video, laptopuri, videoproiectoare era imperios necesară, s-a urmărit permanent transformarea într-o şcoală primitoare în care elevii şi profesorii să vină cu drag. Era digitală a însemnat de fapt desprinderea de tradiţie.

A fost înfiinţat Consiliul Elevilor, Asociaţia Părinţilor – stabilindu-se astfel o procedură participativă de luare a deciziilor la nivelul instituţiei;  au fost editate o revistă şcolară şi un pliant de prezentare al şcolii ca modalităţi de comunicare şcoală –comunitate. Anual este organizată” ziua porţilor deschise” , în care şcoala primeşte invitaţi care asistă la activităţi.

Şcoala a beneficiat de o conducere eficientă , care a urmărit dezvoltarea unei imagini pozitive a şcolii- o şcoala dinamică  in anii 90 si 2000; optimizarea legăturii cu părinţii şi comunitate prin organizarea unei game variate de activităţi in parteneriat , în şcoală şi in afara ei. …“ a ieşit dincolo de zidurile ei” pentru a eficientiza invăţarea elevilor.

Şcoala  Generală Nr. 8 ,s-a dorit a fi  o resursă de dezvoltare a comunităţii, asigurând condiţii favorabile dezvoltării potenţialului elevilor ,prin crearea unui mediu şcolar adecvat şi primitor, printr-o instruire eficientă , astfel incât viitorul să nu ne ia prin surprindere.

In contextul noii paradigme curriculare au fost  abordate metode active în predare, abordare inter şi transdisciplinară, invăţarea centrată pe elev,   dezvoltarea gândirii critice, strategii de instruire diferenţiată, iar rezultatele excelente la olimpiade şi concursuri nu au întârziat să apară.

In februarie 2004, Şcoala Generală Nr.8  Ploieşti ,a luat numele marelui matematician Grigore Moisil -  un extraordinar om de stiinta si profesor. MOISIL- un caracter exemplar, putând servi drept model tineretului de azi; in cadrul unei ceremonii la care au fost prezenţi ministrul Educaţiei şi Cercetării , prefectul  judeţului Prahova , primarul municipiului Ploieşti şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova.

Şcoala cu cls. I-VIII Grigore Moisil Ploieşti a continuat să  inoveze, fiind  prima şcoală din judeţ care a iniţiat programul de semiinternat “Şcoala de dupa Şcoala” in anul şcolar 2003-2004. Venind in sprijinul parinţilor elevilor din clasele I-IV, şcoala a amenajat două săli – una pentru servirea mesei in regim de catering şi una pentru activităţi recreative şi efectuarea temelor. Şcoala are o bogată ofertă şcolară: clase cu profil de înot/ baschet, cursuri de instrumente muzicale şi teatru, cerc de pictură , laborator de informatică conectat la internet şi cabinet multimedia,elevii fiind incurajati sa-si dezvolte latura creativa. De asemeni, cu sprijinul Primăriei municipiului Ploieşti, a fost construită o modernă sală de sport.

Cadrele didactice s-au remarcat atat prin rezultatele elevilor pregătiţi , cât şi prin activitatea metodico –ştiintifică reflectată în diverse lucrări publicate : înv. Olguţa Marin- Manual de matematică pentru clasa I ,Editura Crepuscul  , Ploieşti; Magdalena Ionescu – Versuri pentru ghiozdan ,Editura Carminis ,Piteşti; Anda Mihaela Marcu- Proiectare Didactica pentru Curriculum la decizia şcolii ,Editura Premier Ploieşti;

Elevii şcolii au inregistrat de-a lungul anilor performanţe la olimpiadele şcolare şi concursuri sportive .

Menţionăm pe aceia care au obţinut premii şi medalii la competiţiile nationale şi internaţionale ; Gâlca Marilena –laureată a olimpiadei internaţionale de chimie 1970; Voicu Simona –locul II chimie; Vasile Gabriela , Bucur Mariana, Olteanu Florin- olimpici pe ţara la geografie; Căţoi Cristian, Brânzoi Marica ,Diaconu Andreea ,Moraru Liviu ,Giuroiu Horia, Cingradi Ovidiu, Apetrei Adrian – olimpici pe ţară la matematică; Junicu Alice – olimpică pe ţara la limba română; Rachieru Silvana, Petra Cătalina olimpici la istorie;Gherghel Lascu Alexandru –Fizica; Bobaru Robert – campion naţional de box 2001-2003; Tudoroiu Raluca campioană europeană KATA 2002, 2003; Rugan Irina -dublă campioană europeană Karate 2003; Comana Irina locul I campionatul naţional de dans sportiv 2002; Petrescu Dorel locul I campion naţional de înot junior şi multi alţii.

Un loc important în procesul instructiv-educativ al  elevilor îl are colaborarea cu alte unităţi similare din ţară şi din Europa-participarea la proiecte educaţionale la nivel naţional şi european : “ Conflict free”- Comenius; “Learn and Play “-Comenius ,Rainbow tree –Comenius.

Educaţia in  Şcoala cu clasele I-VIII “Grigore Moisil , ii pregăteşte pe elevi , pentru viată, muncă şi cetăţenie; profesorul Moisil , făcând un îndemn valabil tuturor , azi – Să munciţi, căci ştiinţa nu vine de la sine, fără eforturi continue”.

Galerie foto

ziua sportului 10 ziua sportului 9 ziua sportului 8 ziua sportului 6 ziua sportului 5 ziua sportului 4 ziua sportului 3 ziua sportului 2 ziua sportului 1 ziua sportului 20 ziua sportului 19 ziua sportului 18 ziua sportului 17 ziua sportului 16 ziua sportului 13 ziua sportului 13 ziua sportului 12