Liceul Tehnologic "Areta Teodorescu" Griviţa
Grivita, Ialomita

Prezentare

MISIUNEA ŞCOLII

„ Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa" ,

Nicolae Iorga.


Liceul Tehnologic „Areta Teodorescu" - Griviţa, judeţul Ialomiţa, răspunde cerinţelor de dezvoltare socială şi profesională a tinerilor şi adulţilor din zona Bărăganului, oferind o formare profesională de calitate cu prioritate în domeniul: lucrător în cultura plantelor agricole, al apiculturii, al creşterii  animalelor, Turism şi Alimentaţie, promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum „democraţie - libertate - adevăr" şi respect faţă de instituţii şi semeni.

MONOGRAFIA ŞCOLII

Realizată de prof. Damian Cornelia

La început se învăţa carte foarte puţin, cu un numnăr mic de elevi, într-un local cu chirie, într-o casă particulară.

Învăţământul nu s-a desfăşurat în mod organizat şi nici după un plan metodic. Aşa cum mărturisesc bătrânii, elevii erau puşi silit să memoreze cunoştinţele necesare, iar mijloacele întrebuinţate în înţelegerea cunoştinţelor erau bătaia, pedepsele. Plata învăţătorului se făcea în natură sau în bani după cum se înţelegeau părinţii cu învăţătorii.

În 1882 s-a dat un hectar de teren în comună pentru construirea şcolii, iar 8 hectare pentru învăţătorii şcolii ca să fie cultivat.

Din anul 1890 a luat fiinţă învăţământul organizat, şcoala având un local cu chirie în casa locţiitorului Ion Popescu şi în casa preotesei Teodora Constantinescu.

În 1891 se înfiinţează primul post de învăţător titular în Griviţa, numind-ul pe Vasile Teodorescu, salariat de stat.

În 1906 a fost construit localul pentru şcoală, prin contribuţia locuitorilor şi a "Casei Şcolilor", local cu o sală de clasă, o cancelarie şi o sală de intrare. În acel an erau înscrişi 108 elevi.

În anul 1908 ia fiinţă al doilea post de învăţător, iar în 1910 se clădeşte ce-a de-a doua sală de clasă. A treia sală a fost construită în 1914.

De la 1891 până la 1918 şcoala a funcţionat pe divizii, iar din anul 1918 până în 1926 a fost de tip urban cu patru clase.

În timpul primului război mondial localul şi mobilierul şcolii au suferit stricăciuni pricinuite de armatele germane şi ruseşti. după ce a fost reconstruita în luna septembrie 1920 a luat fiinţă Şcoala de fete cu două posturi.

În 1924 se desfiinţează şcoala de fete, alăturându-se şcolii de băieţi.

Până în 1948, învăţământul în localitatea Griviţa era de 4 clase.

- 1948 - 1964 - şcoală generală cu 7 clase;

- 1965 - 1970; 1973 - 1983; 1990 - 2003 - şcoală generală cu clasele I-VIII;

- 1971 - 1973; 1984 - 1900; 2003 - 2005 - şcoală cu clasele I-X;

- 2005-2009 - Şcoală de Arte şi Meserii

Începând cu anul şcolar 2009 Şcoala de Arte şi Meserii a devenit Grup Şcolar "Areta Teodorescu" Griviţa.

Tipul unităţii de învăţământ: Grup Şcolar "Areta Teodorescu" Griviţa.

Forma de învăţământ: învăţământ de zi

Galerie foto